ของใช้ส่วนพระองค์ ดินสอ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ดินสอทรงงาน เรื่องเล่าของใช้ส่วนพระองค์ – ในหลวงรัชกาลที่ 9

Home / เรื่องทั่วไป / ดินสอทรงงาน เรื่องเล่าของใช้ส่วนพระองค์ – ในหลวงรัชกาลที่ 9

อีกหนึ่งเรื่องราวที่อ่านแล้วทั้งรู้สึกซาบซึ้ง และอดยิ้มตามไม่ได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 นอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านแล้ว พระองค์ท่านยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการประหยัด และใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด … เว็บไซต์แคมปัส-สตาร์ ขออนุญาตนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ดินสอทรงงาน ของพระองค์ท่าน มาให้ทุกคนได้อ่าน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าสิ่งของต่างๆ ที่มี และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก้าวเดินตามรอยพ่อหลวงอันเป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ดินสอทรงงาน ของใช้ส่วนพระองค์

ดินสอทรงงาน ของใช้ส่วนพระองค์

ดินสอของเราอยู่ไหน?

… ครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่ง มีโอกาสได้เข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์ท่าน มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จนเหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที เขาจึงนำดินสอแท่งนั้นไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามว่า

“ดินสอของเราอยู่ไหน?”

มหาดเล็กก็ตอบว่า .. ได้นำไปทิ้งแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่ถังขยะ ทรงหยิบดินสอแท่งนั้นขึ้นมา แล้วตรัสกับมหาดเล็กคนนั้นว่า

“ดินสอแท่งนี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่าย

แม้จะเป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัด และเห็นคุณค่าเสมอ

pencil of king (1)

ทรงเบิกดินสอเพียง 12 แท่ง

โดยในแต่ละปี พระองค์จะทรงเบิกดินสอเพียง 12 แท่ง และจะทรงใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งสั้นกุด

สิ่งสำคัญกว่าตัวด้าม ก็คงเป็นจะเป็นไส้ของดินสอ ว่าไส้ถ่านเหล่านั้นได้ขีดเขียนอะไรเพื่อประเทศชาติมาแล้วบ้าง กว่าตลอด 6 ทศวรรษแห่งการทรงงานของมหาราชผู้นี้

pencil of king (5)

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ดินสอ ในการทรงงาน (ในภาพมีแมวทรงเลี้ยง ชื่อ คุณติโต)

pencil of king (3)

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

pencil of king (4)

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า : พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ จาก:: สมาคมรีไซเคิลขยะและรับซื้อของเก่า

บทความแนะนำ