คำที่มักเขียนผิด ภาษาไทย

คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ง จ ฉ – อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

Home / สาระความรู้ / คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ง จ ฉ – อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ในหมวด ง, จ, ฉ นั้น ต้องรวมไว้ด้วยกันเลย เพราะแต่ละหมวดมีไม่เยอะมากค่ะ และต่อไปจะรวมคำที่มักเขียนผิดในหมวดต่างๆ รวบกันไว้ตามปริมาณของคำนะคะ หน้าบทความจะได้ไม่ยาวมากเกินไป

คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ง จ ฉ

หมวด ง.งู

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
งบดุล งบดุลย์ งึมงำ งึมงัม
งูสวัด งูสวัสดิ์ เงินทดรอง เงินทดลอง
เงินรองจ่าย เงินลองจ่าย โง่เง่า โง่เหง้า

 

หมวด จ.จาน

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
จงกลนี จงกลณี จตุสดมภ์, จัตุสดมภ์ จตุสดม, จัตุสดม
จระเข้ จรเข้ จลาจล จราจล
จะละเม็ด จาละเม็ด จะละหวั่น, จ้าละหวั่น จาละหวั่น
จักจั่น จั๊กจั่น จักร จักร์
จักรพรรดิ จักพรรดิ์ จักรวรรดิ จักรวรรดิ์
จักรวาล จักรวาฬ จัณฑาล จันทาล, จันฑาล
จัดสรร จัดสรรค์ จัตุรมุข จัตุรมุก, จตุรมุก, จตุรมุข
จัตุรัส จตุรัส จันทน์กะพ้อ จันทน์กะพล้อ, จันทร์กะพ้อ, จันทร์กะพล้อ
จันทน์เทศ จันทร์เทศ จันทน์ผา จันทร์ผา
จันอับ จันทร์อับ จับฉ่าย จับไฉ่
จาระไน จาระนัย, จารไน จำนง จำนงค์
จิตกาธาน จิตกาธาร จุณ, จรุณ, (ของที่ละเอียด,ผง) จุล (เล็ก, น้อย)
จุดไต้ตำตอ จุดใต้ตำตอ จุมพิต จุมพิศ
จุลทรรศ์ (กล้อง) จุลทัศน์ เจ๊ก เจ็ก
เจดีย์ทิศ เจดียทิศ เจดียสถาน เจดีย์สถาน
เจตจำนง เจตจำนงค์ เจตนารมณ์ เจตนารมย์
เจตภูต เจตภูติ เจียระไน เจียรไน, เจียระนัย
โจทก์จำเลย โจทย์จำเลย โจทย์เลข โจทก์เลข
โจษจัน โจทจัน, โจทย์จัน, โจษจรรย์

 

หมวด ฉ.ฉิ่ง

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
ฉกาจ ฉะกาจ ฉบับ ฉะบับ
ฉะนั้น ฉนั้น ฉะนี้ ฉนี้
ฉะอ้อน ฉอ้อน ฉัททันต์ ฉัตรทันต์
ฉันญาติ ฉันท์ญาติ, ฉันท์ญาต, ฉันญาต เฉพาะ ฉะเพาะ

ที่มา จากหนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

บทความแนะนำ