คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปาก ฟัน เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ฟัน การทำฟัน อาการในช่องปาก

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ฟัน การทำฟัน อาการในช่องปาก

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเรื่องใกล้ตัวนี่ล่ะ ที่จะทำให้เราเข้าใจ จดจำได้มากยิ่งขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ฟัน การทำฟัน ช่องปาก

ฟัน ฟันถาวร= tooth ; teeth
ฟันบน = upper teeth
ฟันแท้ = permanent teeth
ฟันน้ำนม = milk tooth , baby tooth , deciduous tooth

ฟันกราม = molar , molar tooth
ฟันหน้า = front teeth , incisor
ฟันเลื่อย = sawtooth
ฟันตัด = front teeth ; incisor
ฟันหลอ = broken tooth

เหงือก = gums
รากฟัน = tooth root
ฟันปลอม = false tooth , denture

อาการต่างๆ ในช่องปาก

ฟันผุ = bad tooth , tooth decay , decayed tooth
โรคฟันผุ = Dental Caries
ปวดฟัน = have a toothache
ฟันฉีก = front teeth ; incisor

อาการเจ็บหรือปวดบริเวณหงือก = gum pain
โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ หรือ โรคปริทันต์ = periodontitis

ที่เกี่ยวกับ การแปรงฟัน

แปรงฟัน = brush the teeth
แปรงสีฟัน = toothbrush
ยาสีฟัน = toothpaste

ไหมขัดฟัน = dental floss
ไม้จิ้มฟัน = toothpick

เมื่อไปหาหมอ ในคลีนิค มักเจอคำศัพท์เหล่านี้

ทันตกรรม การจัดฟัน = orthodontics
ทันตแพทย์ (หมอฟัน) = dentist

เคลือบฟัน = enamel
อุดฟัน = [to] fill teeth
การอุดฟัน = fillings

การเจาะหรือกรอฟัน = drill
ถอนฟัน = [to] pull a tooth , take out , extract
ขัดฟัน = [to] brush the teeth

บทความแนะนำ