คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ โกหก ใส่ร้ายป้ายสี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด โกหก หลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด โกหก หลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี

การพูดโกหกหลอกหลวง ใส่ร้ายป้ายสี ทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะทุกคน ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับความหมายการโกหก การใส่ร้าย ว่าอย่างไรบ้าง ไปอ่านเกร็ดความรู้กันค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โกหก หลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี

Bluff หมายถึง การหลอกให้หลงกล

Canard หมายถึง เรื่องเท็จ รายงานเท็จ

Deceit หมายถึง การหลอกลวง

Deception หมายถึง การหลอกลวง ตบตา

Distortion หมายถึง การบิดเบือน

Equivocation หมายถึง การพูดกำกวม อ้อมค้อม

Exaggeration หมายถึง การพูดเกินจริง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โกหก

Fable หมายถึง เรื่องโกหก เรื่องที่แต่งขึ้น

Fabrication หมายถึง การปลอมขึ้นมา

Fairy tale หมายถึง เรื่องแหกตา เรื่องโกหก

Fallacy หมายถึง เรื่องหลอกลวง

Falsehood หมายถึง การโกหก

Falsify หมายถึง ปลอมแปลง

Falsity หมายถึง เรื่องปลอม

Fib หมายถึง โกหกเล็กๆน้อยๆ

Fiction หมายถึง เรื่องโกหก

Half-truth หมายถึง เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้าง

Humbug หมายถึง การหลอกลวง ต้มตุ๋ม

Invention หมายถึง การกุเรื่องขึ้น เรื่องที่กุขึ้น

Invention หมายถึง การกุเรื่องขึ้น

Jive หมายถึง หลอก เรื่องเหลวไหล

Lie หมายถึง โกหก

Liar  หมายถึง  คนขี้โกหก

Libel หมายถึง ใส่ร้ายป้ายสี

Mendacity  หมายถึง การโกหก

Slander หมายถึง คำพูดใส่ร้าย ให้ร้าย

Untruth หมายถึง คำโกหก

Whopper หมายถึง การโกหกที่ร้ายแรง

ที่มา: dailyenglish, English.Today (เรียนภาษาอังกฤษวันละคำ)

บทความแนะนำ