ทรงงานเช่นเสด็จพ่อ ร.9 ภาพพระราชกรณียกิจ ร.10 เมื่อครั้งเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 กับพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งพระองค์ยังเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ”

สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แบบตามปี พ.ศ. อ่านเข้าใจง่าย

2 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต , 5 พรรษา เปลี่ยนแปลงการปกครอง , 6 พรรษา จากบ้าน ครอบครัวเล็กๆ ย้ายไปสวิตเซอร์เเลนด์ 7 พรรษา เป็นสมเด็จพระอนุชา , 8 พรรษา เริ่มถ่ายภาพ

“พระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก..” เสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติ

ไม่มีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์จะออกไป แล้วประชาชนมานั่งเล่าถึงความทุกข์แล้วพากันไปดูจนถึงหลังบ้าน