ชีวิต ตื่นเต้น ที่สุด

14 เรื่องที่สุด ในชีวิตคนเรา

Home / เรื่องทั่วไป / 14 เรื่องที่สุด ในชีวิตคนเรา

ลองอ่านดู แล้วนึกตามนะคะว่าจริงไหม

14 เรื่องที่สุด ในชีวิตคนเรา

1. ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ตัวเราเอง

2. ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอวดดี

3. การกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกลวง

4. สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอิจฉาริษยา

5. ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง

6. สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกลวงตัวเอง

7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การถดถอยของตัวเอง

8. สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความวิริยะ อุตสาหะ

9. ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การสิ้นหวัง

10. สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ สุขภาพที่แข็งแรง

11. หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ หนี้บุญคุญ

12. ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้อภัยและเมตตากรุณา

13. ข้อบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การมองโลกในแง่ร้ายและไร้เหตุผล

14. สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้ทาน