พระราชนัดดา พระองค์ติ๊ด พระเจ้าหลานเธอ สิริภาจุฑาภรณ์ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ในหลวงรัชกาลที่ 9

เปิดพระจริยวัตร พระเจ้าหลานเธอฯ พระราชนัดดา – ในหลวงรัชกาลที่ 9

Home / เรื่องทั่วไป / เปิดพระจริยวัตร พระเจ้าหลานเธอฯ พระราชนัดดา – ในหลวงรัชกาลที่ 9

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีพระปรีชาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี ด้านงานศิลปะ ด้านกีฬา และด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งแน่นอนเลยว่าพระปรีชาในด้านต่างๆ เหล่านี้ ไม่ได้หยุดอยู่ที่พระองค์เท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปถึง พระราชนัดดาทุกพระองค์ อีกด้วย

สานต่องานของพ่อ เปิดพระจริยวัตร พระเจ้าหลานเธอฯ

โดย พระราชนัดดาทุกพระองค์ ได้สานต่องานที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงดำเนินเอาไว้ และทรงได้คิดค้น พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข…

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา หรือที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า “องค์ภา” ทรงเป็นนักกฎหมายชั้นเลิศ โดยทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เกียรตินิยมอันดับ 1) ก่อนเสด็จไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายที่ มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระปรีชาด้านกฎหมายและความสนพระทัยในการผลักดันปฏิรูประบบยุติธรรมของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทำให้เคยดำรงตำแหน่งทั้งอัยการและเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรีย รวมถึงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านนิติธรรมประจำภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าหญิงนักกฏหมาย” 

นอกจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา จะเป็นเจ้าหญิงนักกฏหมายแล้ว พระองค์ยังทรงเป็น “เจ้าหญิงนักสิทธิสตรี” อีกด้วย เพราะพระองค์คือเรี่ยวแรงสำคัญในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ด้วยการริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายที่มีประโยชน์ต่อเด็กและสตรี เช่น โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ต้องหาหญิง (ELFI) ทำให้กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) ต้องกราบทูลเชิญพระองค์ให้เป็นทูตสันถวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นต้น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอดีตนักแสดง สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (หรือยุวธิดา ผลประเสริฐ) พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปรีชาโดดเด่นด้านแฟชั่นดีไซน์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าหญิงนักแฟชั่น” โดยทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.93 เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) และยังเคยได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นระหว่างทรงศึกษาอยู่ อีกด้วย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

หลังจากนั้น จึงเสด็จไปศึกษาต่อด้านแฟชั่นในระดับปริญญาโท ที่สถาบันเอโกล เดอ ลา ฌอมป์ซินดิกัล เดอ ลา กูตูร์ปารีเซียง ประเทศฝรั่งเศส และเริ่มก่อตั้งแบรนด์เป็นของพระองค์เอง ทั้งแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง Sirivannavari และแบรนด์เครื่องแต่งบ้าน คือ Sirivannavari Maison

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

นอกจากพระปรีชาด้านแฟชั่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ยังทรงเชี่ยวชาญด้านกีฬาจนได้รับการขนานว่าเป็น “เจ้าหญิงนักกีฬา” โดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันและขี่ม้า ที่ไม่ใช่เพียงเล่นสนุกในเวลาว่างเท่านั้น แต่ทรงฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนถึงขั้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญได้จากหลายรายการสำคัญ ทั้งเหรียญทองแบดมินตันประเภททีมหญิง ในการแข่งขันซีเกมส์ ปี 2548 และเหรียญเงินจากกีฬาขี่ม้า ในการแข่งขันซีเกมส์ ในปี 2560 ที่เพิ่งผ่านมา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือ พระองค์หริภา เป็นพระธิดาใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงมีความสนพระทัยและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านศิลปะจิตรกรรมแขนงต่างๆ โดยทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร และทรงศึกษาต่อปริญญาโท สาขาศิลปไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นกัน โดยทรงเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับจิตรกรรมไทยในสมัยล้านนาซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสนพระทัยเป็นพิเศษ

จากความสนพระทัยด้านจิตรกรรมไทยเป็นพิเศษ ทำให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระกรณียกิจเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยมากมาย โดยเฉพาะการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทรุดโทรมในต่างจังหวัด รวมถึงยังเคยทรงออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมฝาหนังด้วยตนเองในหลายๆ วัด อีกด้วย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าหญิงนักจิตรกรรมไทย”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือ พระองค์ติ๊ด เป็นพระธิดาใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และมีพระกนิษฐภคินีคือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีความสนพระทัยด้านศิลปะเช่นเดียวกับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ แต่เป็นแขนงกราฟิกและอนิเมชั่น โดยทรงศึกษาที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน และสถาบันศิลปะแห่งแคลิฟอร์เนีย ก่อนจะเทียบโอนย้ายมาศึกษาต่อในประเทศไทยที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ผลงานศิลปนิพนธ์ใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ “ชีวิตที่กลมกลืน”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีความสนพระทัยในการออกแบบโบชัวร์ โปสเตอร์ และแพ็กเกจสินค้าต่างๆ หนึ่งในผลงานที่หลายคนต้องเคยเห็นผ่านตากันบ้าง คือทรงออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ “จิตรลดา” ไม่ว่าจะกระป๋อง ขวด กล่องกระดาษ หรือแม้กระทั่งขวดแก้ว ภายใต้คอนเซปต์ “ชีวิตที่กลมกลืน” หรือ Living Harmony นั่นเอง จนได้รับการขนานว่าเป็น “เจ้าหญิงนักกราฟิกและอนิเมชั่น”

ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน

คุณพลอยไพลิน เจนเซน

คุณพลอยไพลิน เจนเซน หรือ คุณพลอยไพลิน มหิดล เจนเซน หรือเรียกสั้นๆ ว่า คุณพลอย หรือ พะพอย พระธิดาคนโตใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน เป็นพระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (คุณพลอยไพลิน มีน้องสองคน คือ คุณพุ่ม และคุณสิริกิติยา เจนเซน)

คุณพลอยไพลิน เจนเซน มีความสามารถโดดเด่นเป็นอย่างมาก สำหรับด้านการขับร้องและดนตรี โดยเฉพาะเปียโนที่มีความถนัดเป็นพิเศษ คุณพลอยไพลิน จบการศึกษาจากโรงเรียนเพอร์เซล ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทำให้คุณพลอยไพลิน มีโอกาสแสดงดนตรีมาแล้ว ทั้งในยุโรปและเอเชีย และยังเคยโชว์การขับร้องเสียงโซปราโน่ในซิดนีย์โอเปราเฮาส์ ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ คุณพลอยไพลิน ยังมีฝีมือด้านการแสดงอีกด้วย อย่างที่เราเคยได้รับชมกันในละครเรื่อง ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน ซึ่งคุณพลอยไพลิน รับบทเป็น “เจ้าหญิงจัสมิน” แสดงคู่กับ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าหญิงนักดนตรี”

นอกจาก ความสามารถทางด้านการแสดง ขับร้อง และดนตรีแล้ว คุณพลอยไพลิน ยังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาการปัญญา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ รวมถึงยังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้บริษัทแมคคินซีย์ประจำฮ่องกง โดยในปัจจุบัน คุณพลอยไพลิน ได้เข้าพิธีสมรสกับ นายเดวิด วีลเลอร์ และได้มีลูกชาย 2 คน นามว่า “คุณจุลรัตน์” และ “คุณภัททพงศ์”

คุณสิริกิติยา เจนเซน

คุณสิริกิติยา เจนเซน

คุณสิริกิติยา เจนเซน หรือ คุณใหม่ เป็นพระธิดาคนเล็กใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน เป็นพระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (คุณสิริกิติยา มีพี่สาวและพี่ชาย คือคุณพลอยไพลิน และคุณพุ่ม เจนเซน)

คุณสิริกิติยา เจนเซน

ถึงแม้ว่า คุณสิริกิติยา เจนเซน จะเกิดและเติบโตในเมืองแซนดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์เอเชียเป็นอย่างยิ่ง มักใช้เวลาในวันหยุดส่วนใหญ่ไปกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และดูงานศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ต่างๆ คุณสิริกิติยา เจนเซน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านวิชาประวัติศาสตร์ สาขาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออก จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

ปัจจุบัน คุณสิริกิติยา เจนเซน ได้รับบรรจุเป็นพนักงานระดับ 3 กลุ่มงานวิชาการการอนุรักษ์ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ตรวจเยี่ยมโบราณสถานต่างๆ และดูแลงานเกี่ยวกับมรดกโลก รวมถึงการก่อสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย จนทำให้คุณสิริกิติยา ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าหญิงนักประวัติศาสตร์”

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, www.thaijobsgov.comwww.dek-d.com, Facebook : H.R.H Princess Sirivannavari NariratanaThe Twin Towers Hotel BangkokRedcrossfundraising – สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยเรารักพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเรารัก “องค์หริภา” : Our Beloved Princess SiribhachudhabhornSirivannavari Bangkokเรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha

บทความที่เกี่ยวข้อง