คำถาม คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย

คำถามอะไรเอ่ย V.4 คำถามความรู้ทั่วไป แต่คำตอบกวนโอ้ยมาก

Home / เรื่องทั่วไป / คำถามอะไรเอ่ย V.4 คำถามความรู้ทั่วไป แต่คำตอบกวนโอ้ยมาก

คำถามอะไรเอ่ย-เอ่ยอะไร- ขำๆ ดีนะ แต่ระวังโดนเพื่อนงอน

คำถามอะไรเอ่ย V.4 คำถามความรู้ทั่วไป

1 มดอ่ะไรเอ่ย ตกนําแล้วไม่ลอย_________มดดําไงบุ่มๆๆๆ

2 โอวันตินทําไมถึงล้อม___________เพราะว่ามีมอลต์สกัด555

3 ถ้าเจอเหรียญบาทจะทํายังไง_______ไปโรงพยาบาลดิ เจ็บอ่ะ

4 ถ้าโดนขวานจามใส่หน้าจะทํายังไงอ่ะ_______กินยากันเป็นหวัด

5 ผีอ่ะไรทําให้เด็กหยุดร้องให้________ผีปอบไง(ปอบ)

6 กระดาษอ่ะไรเราใช้ไม่ได้__________กระดาษซับหน้ามัน

7 ประเทศอ่ะไรไม่ใช้เงินสด__________สาธารณเชค

8 ห้องอ่ะไรไม่รับคนจีน_________ห้องรับแขก

9 ทําไมโจรไม่ชอบส่งจดหมาย________เพราะมีจ่าหน้าซอง

10 คนประเทศอ่ะไรรวยที่สุดในโลก__________ชาวไอริช

11 สตาร์วอลล์ภาคไหนที่คุณดูแล้วรู้เรื่องที่สุด________ภาคไทยดิ

12 ขนมอ่ะไรกินแล้วปากแตก________ขนมชั้น

13 สาวก่อนแต่งเป็นอย่างไร_________สาวหมั้น

14 ตอนกลางวันพระจันทร์ไปไหน_______ไปฉันเพลอ่ะดิ

15 ปลาอ่ะไรเอ่ย?คู่กับปลาปีรันย่า_______ปลาปีรันปู่

16 11.00น. วัดควรเปิดเพลงอ่ะไร_______อย่าลืมฉัน

17 มดเดินเรียงกันมา3ตัวเรียกว่าอ่ะไร________แอ่น แอน แอ้น

18 ปลาอ่ะไรเอ่ย ไม่มีสัมมาคาราวะ_________ปลาตายเพราะมันไม่ว่าย

19 แม่อ่ะไรประหลาดใจที่สุด________แม่เจ้าโว้ย

20 ใครเป็นคนขายบรีส!_________เอ็กช์ เพราะบรีสเอ็กช์เชลล์

21 คนที่ตายไปแล้ว คุณคิดว่าเขาไปสบายหรือไปลําบาก__________สบายดิเพราะถ้าลําบากกลับมานานแล้ว

22 ทําอย่างไรถึงจะได้เป็นครู__________ทําผิด เพราะผิดเป็นครู

23 สัตย์อ่ะไรอ่านหนังสือออกก่อนเพื่อน_______แกะ เพราะแกะก่อนอ่าน

24 อ่ะไรเอ่ยอยู่ใต้กระดาษ________ซาลาเปา

25 อ่ะไรเอ่ยอยู่ไต้กระดาษ________ซาลาเปาควํา

26 กะเทยกลัวไรมากที่สุด___________กลัวกระทิงแดงดิ เพราะลูกพู้ชายตัวจริง

คำถามอะไรเอ่ยแบบอื่นๆ