ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพสีน้ำมัน ยอร์ช วอชิงตัน วังหน้า

ภาพสีน้ำมันประธานาธิบดีสหรัฐฯ ‘ยอร์ช วอชิงตัน’ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ที่วังหน้า

Home / เรื่องทั่วไป / ภาพสีน้ำมันประธานาธิบดีสหรัฐฯ ‘ยอร์ช วอชิงตัน’ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ที่วังหน้า

ในปี พ.ศ. 2399 (ค.ศ. 1856) ประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ (Franklin Pierce) ประธานาธิบดีคนที่ 14 แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แต่งตั้งให้ เทาเซนต์ แฮรีส (Townsend Harris) เป็นทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี และได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2399 และวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2399 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวยงามมาก! ภาพสีน้ำมัน

ยอร์ช วอชิงตัน

ประธานาธิบดี ‘ยอร์ช วอชิงตัน’

ในบันทึกรายวันของเทาเซนต์ แฮรีส ที่กรมศิลปากรได้แปลไว้ มีความตอนหนึ่งว่า “พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองทรงไต่ถามถึงสุขภาพของเรา พระองค์ตรัสว่า ทรงรู้ชื่อประธานาธิบดีทุกคน ยกเว้นแต่ประธานาธิบดีคนที่แล้ว และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทราบชื่อของรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นอยู่ในเวลานี้” ข้อความนี้สะท้อนถึงความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการเยือนครั้งนี้ของทูตสหรัฐฯ ได้มีเครื่องราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เครื่องไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ปิ่น หนังสือ ภาพเขียนทิวทัศน์ และที่สำคัญคือ ภาพวาดนายพล ยอร์ช วอชิงตัน ขนาดเท่าตัวจริง 1 ภาพ และภาพประธานาธิบดีเพียร์ซ ขนาดเท่าตัวจริง 1 ภาพ

ปัจจุบันภาพสีน้ำมันประธานาธิบดียอร์ช วอชิงตัน ถูกนำมาไว้ที่พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ พระบวรราชวังที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และเป็นภาพแบบเดียวกับที่อยู่ในห้องรูปไข่ในทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ภาพสีน้ำมันดังกล่าววาดโดย เรมบรันต์ พีล (Rembrandt Peale) เป็นศิลปินผู้มีชื่อชาวอเมริกัน ที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพคนเหมือนในระดับผู้เชี่ยวชาญ มีหลักฐานว่าเขาวาดภาพเหมือนประธานาธิบดียอร์ช วอชิงตัน จำนวน 76 ภาพ และมีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะในประเทศสหรัฐอเมริกา 3-4 แห่งเท่านั้น (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2551)

ที่สำคัญภาพสีน้ำมันประธานาธิบดียอร์ช วอชิงตัน ที่แขวนภายในพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ นับเป็นภาพฝีมือ เรมบรันต์ พีล ในชุดนี้เพียงภาพเดียวที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดี

————————————————————

ข้อมูลจาก :
www.silpa-mag.com
http://oknation.nationtv.tv/
ทัศน์ ทองทราย. “ภาพสีน้ำมันรูป ‘ยอร์ช วอชิงตัน’ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ของดีที่กรมศิลปากรควรอวด”, ในศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 29 ฉบับที่ 9 : กรกฎาคม 2551