พระมหากษัตริย์ไทย พระเจ้าอยู่หัว ราชวงศ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

ย้อนอดีต พระราชพิธีทรงผนวช ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2521

Home / เรื่องทั่วไป / ย้อนอดีต พระราชพิธีทรงผนวช ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2521

ภาพในปี 2521 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขณะทรงผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระองค์มีพระราชศรัทธาออกผนวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้จัดการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ได้รับถวายพระสมณนามว่า “วชิราลงฺกรโณ” และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521

ข้อมูลและภาพจาก : เรารักพระองค์หญิง” Sirivannavari narirat

ย้อนอดีต พระราชพิธีทรงผนวช ในหลวงรัชกาลที่ 10

content-p01

พระราชพิธีทรงผนวช ในหลวงรัชกาลที่ 10

content-p03

content-p04

content-p05

content-p06

content-p07

ย้อนอดีต พระราชพิธีทรงผนวช ในหลวงรัชกาลที่ 10

บทความแนะนำ