COVID-19 ขั้นตอน เที่ยวบิน

รู้จักกับ ขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษ ภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน – ช่วง COVID-19

Home / เรื่องทั่วไป / รู้จักกับ ขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษ ภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน – ช่วง COVID-19

ศูนย์วิจัย RDI มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษการบินไทย เที่ยวบิน TG 476 และ TG 492 ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ และ กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ เผยขั้นตอนการรับมือ รวมถึงมาตรการของเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งส่งชาวต่างประเทศที่ตกค้างในประเทศไทยจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา

ขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษ ภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน

โดยอาจารย์ขนิษฐา เขียวพวงงาม วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคณะ ได้ศึกษาเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยสำหรับผู้มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งผลสำรวจพบว่ามีมาตรการที่ตรวจเข้ม 3 ระดับ ได้แก่ ตรวจเข้มก่อนขึ้นเครื่อง มาตรการบนเครื่องบิน และ มาตรการหลังจากเครื่องบิน Landing

ขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษ

มาตรการตรวจเข้มก่อนขึ้นเครื่อง

 • มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามบิน
 • Check in ตรวจ ID พร้อมเอกสารรับรองสุขภาพ รับบัตรโดยสาร
 • มีการรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

มาตรการบนเครื่องบิน

ได้แบ่งเป็น ข้อปฏิบัติของผู้โดยสาร และ ข้อปฏิบัติพนักงาน

1. ข้อปฏิบัติของผู้โดยสาร

 • วัดอุณหภูมิบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง
 • รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า1 เมตร
 • การบริการอาหารแบบเสิร์ฟครั้งเดียวครบ
 • ลดการสัมผัสโดยใช้ถาดส่งอาหาร

2. ข้อปฏิบัติของพนักงาน
ได้มีการแบ่งโซนบนเครื่องบิน มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ รวมถึงสังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน

 • แบ่งโซนบนเครื่องบิน
 • โซนพนักงานต้อนรับต้องสวมชุด PPE เท่านั้น
 • จัดโซนเปลี่ยนชุดพนักงานและห้องน้ำแยกให้เป็นสัดส่วน
 • เว้น 3 แถวหลังสุดท้านยเป็นพื้นที่แยกผู้ป่วยหรือ ผู้สงสัยว่าจะป่วย
 • แยกโซนห้องน้ำของผู้โดยสาร ผู้ป่วย / ผู้ที่สงสัยว่าป่วย และพนักงานต้อนรับ (ซึ่งต้องแบ่งโซนชัดเจนงดการเคลื่อนย้ายระหว่างโซน)
 • มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อที่จัดสรรให้ระหว่างเดินทาง ได้แก่ ถุงมืออนามัย กระดาษทิชชู่ หน้ากากอนามัย Face shield
 • คอยสังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน

มาตรการหลังจากเครื่องบิน Landing

 • มีการประกาศย้ำเตือนให้ผู้โดยสารนั่งประจำที่ห้ามเคลื่อนย้าย
 • เว้นระยะห่างระหว่างเตรียมตัวลงเครื่อง
 • ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องผ่านศูนย์คัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19
 • ผู้โดยสารทุกคนต้องกักตัว 14 วัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Research Development and Innovation (RDI) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ดูบทความและงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://www.dpu.ac.th/research/9

อ่านบทความเพิ่มเติม