คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโคโรน่า2019

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Coronaviruses (โควิด-19)

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Coronaviruses (โควิด-19)

ช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ต้องระวังตัวเป็นพิเศษเพราะเจ้า Coronaviruses (โควิด-19)  ในบทความนี้ พี่ยูริ จะเล่าให้ฟังเรื่องคำศัพท์ที่ต้องรู้ ไว้เวลาเราอ่านข่าว update จะได้เข้าใจ และป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Coronaviruses (โควิด-19)

Coronaviruses (โควิด-19)

องค์การอนามัยโลกประกาศว่า โควิท 19 เป็น ชื่อใหม่ ไวรัสโคโรน่า ค่ะ ชื่อเดิมคือ 2019-nCoV = 2019- novel Coronavirus (novel ตรงนี้คือ (adj.) แปลว่า ใหม่ค่ะ ไม่ใช่นิยายนะคะ)

ชื่อใหม่ “COVID-19” stands for (ย่อมาจาก) Coronavirus disease that was discovered in 2019
ตรงนี้เป็น Grammar ออกสอบ TOEIC นะคะ คือ โครงสร้าง was + discovered คือ passive voice ถูกกระทำ (be + V.3) ตรงนี้เป็น was เพราะต้องการสื่อว่า ถูกค้นพบมาในอดีตค่ะ

ถอดรหัสตัวย่อชื่อกันค่ะ

  • CO = Corona
  • VI = Virus
  • D. = Disease (โรค)
  • 2019 = Year

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Coronaviruses (โควิด-19)

คำศัพท์ที่น่าสนใจอื่น ๆ

– epidemic, pandemic, outbreak (n.) โรคระบาดค่ะ (ถ้าระบาดเป็น กริยา เราใช้ว่า spread (v.) แพร่กระจายค่ะ)

โรคระบาดนี้เป็น สายพันธุ์ใหม่ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า strain (n.) สายพันธุ์

ส่วนตำว่าติดเชื้อเราใช้คำว่า infect (v.) ติดเชื่อ, infection (n.) การติดเชื้อ และ infected (adj.) ที่ติดเชื้อ

อาการของโรคเราใช้คำว่า symptom (n.) อาการ ก็จะมี dry cough (n.) ไอแห้งๆ, fever (n.)

อาการไข้ ถ้ารุนแรงขึ้นมามาก เราใช้คำว่า severe (adj.) รุนแรง, acute (adj.) เฉียบพลัน ไวรัสนี้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่อันตรายถึงชีวิตได้

เราจะอ่านเจอในข่าวบ่อยๆ นั่นคือ pneumonia (n.) โรคปอดบวม ซึ่งมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับ respiratory system (n.) ระบบทางเดินหายใจ

ดังนั้นโรคนี้ จะติดต่อกันได้ง่ายมาก จากการจาม transmission (n.) การส่งต่อ, การติดต่อ

พี่อ่านเจอในข่าวบ่อย ๆ ว่า The common way of virus transmission is through sneezing. ค่ะ แปลว่า การแพร่กระจายของไวรัส ผ่านการจามค่ะ

ดังนั้นถึงต้องใส่ หน้ากากอนามัย ภาษาอังกฤษเรียกว่า hygienic mask หรือ sanitary face mask ก็ได้ค่ะ

พี่ยูริหวังว่าคำศัพท์เกียวกับ Coronaviruses นี้จะช่วยให้น้องๆอ่านข่าวได้อย่างเข้าใจมากขึ้น และอย่าลืมนะคะ หลีกเลี่ยงสถานที่คนเยอะๆ ถ้าต้องไปให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ พร้อมทั้งเวลาขึ้นรถโดยสารสาธารณะจับอะไรแล้ว ให้ล้างมือ หรือใช้ sanitary gel หรือเจลทำความสะอาดมือก่อนสัมผัสหน้าตาเราหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะ ครั้งหน้าพี่ยูริจะมาสอนเล่าภาษาอังกฤษเรื่องอะไร อย่าลืมติดตามได้ใน Campus star นะคะ แล้วเจอกันฉบับหน้าค่ะ

บทความพิเศษ : By พี่ยูริ XChange English

บทความแนะนำ