ตลาดนัดรถไฟ ท่องเที่ยว รถไฟ รถไฟลอยน้ำ

รถไฟลอยน้ำ รถไฟขบวนพิเศษ กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เริ่ม 5พ.ย.63 ไปเช้าเย็นกลับ เสาร์-อาทิตย์

Home / เรื่องทั่วไป / รถไฟลอยน้ำ รถไฟขบวนพิเศษ กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เริ่ม 5พ.ย.63 ไปเช้าเย็นกลับ เสาร์-อาทิตย์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว พานั่งรถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 เริ่มเปิดพร้อมให้บริการเที่ยวแรก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ จองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เที่ยวด้วยรถไฟขบวนพิเศษ รถไฟลอยน้ำ

กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในฤดูกาลการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ที่กำลังมาถึงในปีนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้เดินทางไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำและผืนป่าเขียวชอุ่มสองข้างทาง แบบไปเช้าเย็นกลับ วันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

เที่ยวด้วยรถไฟขบวนพิเศษ

กำหนดการ วันเวลาเดินทาง

ทั้งนี้รถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสัก เที่ยวแรก เปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

 • พฤศจิกายน 2563 : ให้บริการในวันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • ธันวาคม 2563 : ให้บริการในวันที่ 6, 12, 13, 19, 20
 • มกราคม 2564 : ให้บริการในวันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

รวมจำนวน 19 วัน

เที่ยวด้วยรถไฟขบวนพิเศษ รถไฟลอยน้ำ

ตารางเวลาเดินรถ

เที่ยวขาไป “รถไฟลอยน้ำ”

ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 07.10 น. จากนั้น หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่างๆ คือ สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี แก่งคอย แก่งเสือเต้น

ถึงจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อน มีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงาม ตื่นตาตื่นใจประมาณ 30 นาที

และเดินทางต่อไปที่สถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น อีกประมาณ 30 นาที จากนั้นขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11.42 น.

เที่ยวขากลับ “รถไฟลอยน้ำ”

โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับ ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น. และจะถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 18.50 น.

กิจกรรมต่างๆ ระหว่างวัน ในเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ”

นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ ไปสักการะพระใหญ่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ค่าโดยสาร รถนั่ง ชั้น 3 ธรรมดา และชั้น 2 ปรับอากาศ

นางสาวมณฑกาญจน์กล่าวว่า การรถไฟฯ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยจัดรถนั่ง ชั้น 3 ธรรมดา และชั้น 2 ปรับอากาศ ส่วนค่าโดยสารเด็ก และผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)
* กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 290 บาท ไป-กลับ
* สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 110 บาท ไป-กลับ
* แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – โคกสลุง คนละ 60 บาท ไป-กลับ
* เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 150 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

2. ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 2 (ปรับอากาศ)
* กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 490 บาท ไป-กลับ
* สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 220 บาท
* เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 250 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

นอกจากนี้ ยังให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีอัตราค่าเช่าตู้โดยสาร ไป- กลับ ดังนี้

1. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถ OTOP Train) จำนวน 2 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 110 คน ราคา 51,400 บาท
2. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวร้อน) จำนวน 1 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 20 คน ราคา 34,000 บาท
3. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวเย็น) จำนวน 1 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 30 คน ราคา 34,000 บาท
4. รถชุด PRESTIGE ประกอบด้วย ตู้ VIP เดินทางได้ 8 คน/ รถประชุม เดินทางได้ 30 คน/รถประชุมและสันทนาการเดินทางได้ 30 คน ในราคาคันละ 40,000 บาท ทั้งนี้ การเช่ารถประเภทเหมาคันทุกชนิดมีค่าใช้จ่ายของพนักงานควบคุมเครื่องเสียงเพิ่ม อัตราคันละ 1,500 บาท/วัน

“ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าได้ 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ facebook : แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เที่ยวด้วยรถไฟขบวนพิเศษ รถไฟลอยน้ำ กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

การเตรียมตัวไปเที่ยวกับรถไฟลอยน้ำ รถไฟขบวนพิเศษ

 1. อุปกรณ์ป้องกันแสงแดด : ร่ม หมวก ครีมกันแดด / เพราะแดดร้อนมากจริงๆ
 2. อาหารขบเคี้ยวระหว่างทาง : ขนมที่ชอบ ลูกอม ข้าวที่ใส่กล่องทานง่ายๆ
 3. เสื่อ ที่นั่งส่วนตัว : เสื่อสำหรับนั่งระหว่างวัน หรือจะเช่าสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ดีเช่นกันค่ะ
 4. อุปกรณ์ทำความสะอาด : กระดาษชำระ ผ้าเปียก แอลกอฮอล์เช็ดมือ
 5. ถุงขยะ : เผื่อไว้สำหรับการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดกันนะคะ
 6. Gadget : สายชาร์ต พาวเวอร์แบงค์ หัวเสียบชาร์ตมือถือ
 7. การแต่งกาย : สวมเสื้อผ้าที่โปร่ง โล่งรับลม แต่สุภาพเรียบร้อย สำหรับกรณีเข้าวัดไหว้พระ, รองเท้าจะเป็นรองเท้าแตะก็ได้แต่ขอให้เป็นรองเท้าที่รองรับข้อเท้าของเราสำหรับการเดินเยอะๆ กว่าปกติ , สำหรับสาวๆ แนะนำให้พกผ้าคลุมสักผืน ที่สามารถใส่ทับเสื้อผ้าเราได้ ปิดแขนขาได้ ป้องกันยุง แมลงต่างๆ
 8. ยา : ยาประจำตัว
 9. น้ำดื่ม ขวดน้ำดื่มต้องมี
 10. กดเงินสดในปริมาณที่เหมาะสม เพราะบางธนาคารกดข้ามจังหวัด มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* ของบางอย่างเตรียมไปด้วย สบายใจตัวเอง แต่ขอให้คัดที่จำเป็น ไม่รุงรังเวลาท่องเที่ยว

** อุดหนุนสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ กระจายรายได้ ช่วยเศรษฐกิจกันนะคะ

บทความแนะนำ