ข้อคิด คติสอนใจ ทัศนคติ

ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับคำว่า ATTITUDE ทัศนคติ = 100% ความคิด

Home / เรื่องทั่วไป / ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับคำว่า ATTITUDE ทัศนคติ = 100% ความคิด

ความคิด  &  ทัศนคติ

ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับคำว่า ATTITUDE ทัศนคติ = 100%

ถ้า     A  B  C  D  E  F  G
H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y

มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

แล้วจะพบว่า……

1)   H+A+R+D+W+O+R+K   = 8+1+18+4+23+15+18+11  = 98%

HARD WORK  หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ   98 %

2)    K+N+O+W+L+E+D+G+E  =  11+14+15+23+12+5+4+7+5  = 96%

KNOWLEDGE    หรือ   ความรู้  มีค่าเท่ากับ    96 %

3)     L+O+V+E=12+15+22+5  = 54%

LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 %

4)     L+U+C+K   = 12+21+3+11    = 47

LUCK   หรือ   โชค   มีค่าเท่ากับ 47 %

Q ;      ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 100 % เลยหรือ !!!

แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ  100 %

– ใช่เงินหรือเปล่า ?……… …. …..ไม่ใช่

– ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ?………ไม่ใช่ !!!!!

Q ;        แล้วอะไรล่ะ ?

Ans. ;    A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

ATTITUDE   หรือ  ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %

ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . .
บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน  “ทัศนคติ ”
ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ “ทัศนคติ”
ของเราเท่านั้น   ที่จะเป็นตัวนำทาง   ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ

ความคิด  &  ทัศนคติ

.
.
.

สุดท้าย ….   ลงมือทำ สู่ ความสำเร็จ !!~

cr.photo: cubiclerefugee.tumblr.com

บทความแนะนำ