Coro Field คาเฟ่ ท่องเที่ยว ราชบุรี สวนผึ้ง

ชวนเที่ยว Coro Field คาเฟ่อากาศดี ใกล้กรุงเทพฯ @สวนผึ้ง ราชบุรี

Home / เรื่องทั่วไป / ชวนเที่ยว Coro Field คาเฟ่อากาศดี ใกล้กรุงเทพฯ @สวนผึ้ง ราชบุรี

ไหนๆ กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว หลายคนก็อยากจะหนีจากกรุงเทพฯ ออกไปสัมผัสอากาศหนาวที่นานๆ จะได้สัมผัส แต่ก็ไม่อยากจะเดินทางไกลไปถึงภาคเหนือ เพราะอุปสรรคทั้งระยะทาง ค่าใช้จ่าย อีกทั้งประชากรที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาวเช่นกันอีกเป็นจำนวนมาก

ชวนเที่ยว Coro Field คาเฟ่อากาศดี

วันนี้แคมปัส-สตาร์ มีสถานที่ชิคๆ มาแนะนำ สำหรับผู้ที่อยากสัมผัสกับอากาศเย็นๆ บริสุทธิ์ แถมไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นั่นคือ “Coro Field (โคโร่ฟิลด์)” ตั้งอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไลฟ์สไตล์แห่งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 104 ไร่ ซึ่งเน้นการปลูกและปรับปรุงพืชสายพันธุ์พิเศษที่หายากจากทั่วโลก ดูแลภายใต้ระบบโรงเรือนที่นำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและใช้น้ำแร่ธรรมชาติในการปลูกพืชทุกชนิด ทำให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ Coro Field เปิดให้บริการ 5 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 Coro Cafe

Coro Cafe – การนำผลผลิตสดๆ จากฟาร์ม ให้กลายเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

โซนที่ 2 Coro Market

Coro Market – การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องสุขภาพ และไลฟ์สไตล์

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

โซนที่ 3 Coro House

Coro House – การชมเทคโนโลยีโรงเรือนจากอิสราเอล และชิมเมล่อนสดๆจากฟาร์ม

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

โซนที่ 4 Coro Garden

Coro Garden – กิจกรรมที่ให้ลองปลูกต้นไม้ และเก็บเกี่ยวผลผลิตสดๆ จากฟาร์ม

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

โซนที่ 5 Coro Me

Coro Me – กิจกรรม DIY ต้นไม้หลายประเภท ทั้งไม้มงคลขนาดเล็ก บอนไซ และสวนขวด

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field สวนผึ้ง ราชบุรี

Coro Field เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 21.00 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก corofield.com, เพจ CORO FIELD

บทความแนะนำ