พระบรมสาทิสลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัว ราชวงศ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใหญ่ที่สุดในโลก

พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Home / Picpost / พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หนึ่งในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ซึ่งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์ งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเหล่าศิลปิน Street Art ได้แก่ Mue Bon, Kanaet กิตตินนโท, TK31, ABI เปิดตัวภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีขนาด 34 คูณ 25 เมตร หรือขนาด 850 ตารางเมตร สูงราวตึกแถว 12 ชั้น ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Wheat Pasting หรือ Put Up คือ การแปะโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ศิลปิน Street Art นิยมใช้

โดยใช้เวลาในการดำเนินงานทั้งหมด 17 วัน คือในช่วงการลงสี 5 วัน (ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม 2560) โดยตัวแทนนักศึกษาจาก 5 สถาบัน กว่า 200 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะเวลาในการติดตั้งงาน 12 วัน (ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2560)

ซึ่งภาพจะติดตั้งให้ประชาชนได้ชม และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจนถึงธันวาคม 2560

ที่มา มติชน ออนไลน์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร http://www.bacc.or.th

บทความแนะนำ