รถไฟ โปสเตอร์

โปสเตอร์เตือนอันตราย ผู้ใช้รถไฟในอดีต (ปี 2508)

Home / Picpost / โปสเตอร์เตือนอันตราย ผู้ใช้รถไฟในอดีต (ปี 2508)

รถไฟสายแรกของไทยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2433 ในสมัยของรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา มีระยะทางทั่้งหมด 21 กม. จากนั้นมาก็มีการสร้างเส้นทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปตามจังหวัดต่างๆ และอาจจะเนื่องด้วยเป็นพาหนะที่ถือว่าใหม่สำหรับผู้คนในยุคนั้น ทางการรถไฟจึงต้องทำโปสเตอร์ภาพอธิบายข้อควรระวัง วิธีปฏิบัติตัวตอนขึ้นรถไฟให้ประชาชนได้ทราบเพื่อความปลอดภัย ลองไปย้อนชมภาพกันว่าภาพโปสเตอร์ในสมัยก่อนนั้นเขาจะทำออกมาในรูปแบบไหนกัน?

โปสเตอร์เตือนอันตราย ผู้ใช้รถไฟในอดีต (ปี 2508)

ย้อนดู! โปสเตอร์เตือนอันตราย ผู้ใช้รถไฟในอดีต (ปี 2508)

โดยทางเฟซบุ๊กเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ได้มีการเผยแพร่ภาพโปสเตอร์เตือนให้ผู้ใช้บริการรถไฟไทย ระวังเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ในเขตพื้นที่ของการรถไฟฯ ซึ่งโปสเตอร์ชุดนี้เคยนำมาใช้ติดประชาสัมพันธ์ตามสถานีต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ในช่วงปี พ.ศ.2508 – 2511 พิมพ์โดยบริษัทประชุมช่าง จำกัด นายประสงค์ เหตระกูล ผู้พิมพ์ เมื่อปี พ.ศ.2508 และ 2511

ขอบคุณภาพจาก:โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ