ดาวน์โหลด สัตว์ สัตว์ป่าสงวน โปสเตอร์

โปสเตอร์สัตว์ป่าสงวนในไทย 15 ชนิด – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Home / สาระความรู้ / โปสเตอร์สัตว์ป่าสงวนในไทย 15 ชนิด – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation) จัดทำ โปสเตอร์สัตว์ป่าสงวนในไทย 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนเเละคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพื่อให้ความรู้กับประชาชน

โปสเตอร์สัตว์ป่าสงวนในไทย 15 ชนิด

ในโปสเตอร์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ส่วนสูง ความยาว ส่วนของลำตัว ส่วนของหัว ขน ตีน สายพันธุ์ย่อย ชีววิทยา ป้จจัยคุกคามต่างๆ รวมถึง สถานภาพทางการอนุรักษ์ ที่จะบอกว่า สูญพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์ สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ โดยใน 15 ชนิดนั้น มีสัตว์สองประเภทที่ “สูญพันธุ์” ไปแล้ว คือ กูปรี/โคไพร และสมัน (ซึ่งสมันเป็นกวางพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบในไทยแห่งเดียวในโลก)

โปสเตอร์สัตว์ป่าสงวนในไทย 15 ชนิด

รายชื่อสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย 15 ชนิด

1.พะยูน (ดาวน์โหลด PDF File)
2.เก้งหม้อ (ดาวน์โหลด PDF File)
3.สมเสร็จ (ดาวน์โหลด PDF File)
4.แมวลายหินอ่อน (ดาวน์โหลด PDF File)
5.กวางผา (ดาวน์โหลด PDF File)
6.นกกระเรียนพันธุ์ไทย (ดาวน์โหลด PDF File)
7.นกกระแต้วแล้วท้องดำ (ดาวน์โหลด PDF File)
8.เลียงผา (ดาวน์โหลด PDF File)
9.ควายป่า (ดาวน์โหลด PDF File)
10.ละอง/ละมั่ง (ดาวน์โหลด PDF File)
11.สมัน (ดาวน์โหลด PDF File)
12.กรูปรี/โคไพร (ดาวน์โหลด PDF File)
13.กระซู่ (ดาวน์โหลด PDF File)
14.แรดชวา (ดาวน์โหลด PDF File)
15.นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (ดาวน์โหลด PDF File)

สำหรับไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่ให้ดาวน์โหลด สามารถไป Print หรือเก็บเป็นไฟล์ภาพได้ที่ เว็บไซต์ dnp.go.th/wildlife_it

ดูภาพทั้งหมด / คลิก หรือ Slide ซ้าย-ขวา

นอกจากนี้ยังสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th/wildlife_it

ในส่วนของสัตว์ป่าสงวนที่ประกาศใหม่ ตามพระราชบัญญัติสงวนเเละคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ได้แก่

1. วาฬโอมูระ
2. ฉลามวาฬ
3.วาฬบลูด้า
4.เต่ามะเฟือง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

โดยการควบคุม ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุก จิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช
ที่อยู่ 61 พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 หรือ โทร.02-561-0777 ต่อ 1660 (ติดต่อได้ตามเวลาราชการ 08.30-16.30 จันทร์-ศุกร์)

พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า โทรสายด่วน 1362

หรือร้องเรียนได้ที่

1. กรมอุทยาน : portal.dnp.go.th

2. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : Facebook.com/NEDPolice

3. สายด่วน 1136 บก.ปทส. “ตำรวจผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

4. สายด่วน 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : Facebook.com/forestprotection.firecontrol

ที่มา www.facebook.com/Wildlife.It , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช www.dnp.go.th

บทความแนะนำ