ความมั่นใจ

ลูกจะรู้สึกอย่างไร … เริ่มต้นที่คุณ – ไวรัลคลิป ‘Dove Legacy

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ลูกจะรู้สึกอย่างไร … เริ่มต้นที่คุณ – ไวรัลคลิป ‘Dove Legacy

A girl’s beauty confidence starts with MOM ลูกจะรู้สึกอย่างไร…เริ่มต้นที่คุณ // แล้วคุณอยากจะส่งต่อมุมมองเรื่องความมั่นใจ และความสวยงามแบบไหนให้ลูก? โดฟเชื่อว่า ความสวยงามควรเป็นที่มาของความมั่นใจ ไม่ใช่ปัจจัยที่สร้างความวิตกกังวล อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ขาดความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจของเด็กๆ เหล่านี้

ลูกจะรู้สึกอย่างไร … เริ่มต้นที่คุณ

สำหรับเด็กๆ แล้ว แม่คือบุคคลมีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของพวกเขา และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจ เพราะความรู้สึกระหว่างแม่กับลูกสื่อถึงกันได้ โดยที่ไม่ต้องพูด และคนที่เป็นต้นแบบของเด็กๆ คือคนที่ใกล้ตัวพวกเขามากที่สุด .. โดฟจึงได้จัดทำไวรัลคลิป ‘Dove Legacy’ ขึ้นมาเพื่อจุดประกายให้คุณแม่ ร่วมส่งต่อความมั่นใจให้กับลูก ผ่านเรื่องราวของคู่แม่ลูกทั้งหมด 3 คู่

โดยให้คุณแม่เขียนสิ่งที่ไม่ชอบในร่างกายของเธอ จากนั้นให้ลูกๆเขียนสิ่งที่ไม่ชอบบ้าง ปรากฏว่า คำตอบของลูกกับคุณแม่นั้นตรงกัน จากการทดสอบนี้เห็นได้ชัดเจนว่าความคิดของแม่มีอิทธิพลต่อความคิดของลูกๆ ไม่ว่าคุณแม่จะรู้ตัวหรือไม่ หากแม่มีความมั่นใจและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ลูกก็จะมีความเชื่อและทัคศนคติแบบคุณแม่ โดฟจึงอยากส่งเสริมให้คุณแม่เริ่มต้นส่งต่อความมั่นใจให้กับลูกๆ ตั้งแต่วันนี้..

ผู้หญิงทุกคนควรมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในความงามตามแบบฉบับของตัวเอง โดฟมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ให้คุณแม่ และลูกมีความมั่นใจ มีทัศคติที่ดีต่อรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง โดยได้จัดโครงการ Dove Self-Esteem Project เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง

จากผลการค้นคว้าวิจัย ‘The Global Beauty and Confidence Report’ ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงจำนวน 10,500 คน จาก 13 ประเทศทั่วโลก พบว่า ความมั่นใจของผู้หญิงที่มีต่อรูปร่างและหน้าตาของตนเองลดลงเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของสุขภาพและความมั่นใจในตัวเอง ซึ่ง 87% ของผู้หญิงเลือกที่จะอดอาหาร, 85% ของผู้หญิง และ79% ของเด็กผู้หญิง ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในชีวิต เพียงเพราะขาดความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง

ซึ่งโดฟเชื่อว่า ความมั่นใจในตนเองเป็นลักษณะนิสัยที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่เด็ก และถ้าคุณแม่มีความสุขและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วนั้น ก็จะสามารถส่งต่อความสุขและความมั่นใจนั้นให้กับลูกได้เช่นกัน ส่งผลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ อย่างคนที่มีความมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองแน่นอน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dove.com/th/dove-self-esteem-project.html