การแข่งขัน มวย มวยไทย มวยไทยยุทธศิลป์

สรุปผลการแข่งขัน มวยไทยยุทธศิลป์ ชิงชนะเลิศ 2564 – ยิ่งใหญ่ มวยไทยยุทธศิลป์

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สรุปผลการแข่งขัน มวยไทยยุทธศิลป์ ชิงชนะเลิศ 2564 – ยิ่งใหญ่ มวยไทยยุทธศิลป์

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัด การแข่งขันกีฬาไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมตลาดทรงชัย ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยความภาคภูมิใจของเหล่านักกีฬาผู้ฝึกสอน กรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนทีมงานที่มีส่วนร่วมทุกท่าน

ยิ่งใหญ่ มวยไทยยุทธศิลป์

ซึ่งครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติสำหรับนักกีฬา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แ ละนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสำหรับสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และเกียรติประวัติของนักกีฬาอย่างสูง

สำหรับ ผลการแข่งขันถ้วยรางวัลพระราชทาน

ดังนี้

 • ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี – โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร – สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

ยิ่งใหญ่ มวยไทยยุทธศิลป์

โดยในงานผู้หลายหน่วยงานให้ความสนใจร่วมงาน และมอบถ้วยรางวัลและอุปกรณ์มวยไทย อาทิ คุณวุฒิพงศ์ ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.ฉะเชิงเทรา, คุณปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม คุณสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายก คุณกิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย คุณปริศนา วงษ์ศิริ

สำหรับผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆ มีดังนี้

– ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

 • ประเภท talent ชาย – ชนะเลิศ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
 • ประเภท talent หญิง – ชนะเลิศ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
 • ประเภท duo ชาย – ชนะเลิศ รร เจริญรัฐอุปถัมภ์
 • ประเภท duo หญิง – ชนะเลิศ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
 • ประเภท team – ชนะเลิศ รร บ้านวังโพรง จ.พิษณุโลก

– ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

 • ประเภท talent ชาย – ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ประเภท talent หญิง – ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ประเภท duo ชาย – ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ประเภท duo หญิง – ชนะเลิศ อบต. สนามคลี จ.สุพรรบุรี
 • ประเภท team – ชนะเลิศ รร บ้านน้ำพุ

– ผลการแข่งขันรุ่นประชาชน

 • ประเภท talent ชาย – ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ประเภท talent หญิง – ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ประเภท duo ชาย – ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ประเภท duo หญิง – ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่
 • ประเภท team – ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

“ทางสมาคมกีฬาไทยได้ดำเนินการสนับสนุนมวยไทยยุทธศิลป์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเผยแพร่มวยไทยในอีกมิติหนึ่ง สำหรับยุวชน เยาวชนไทย ทำให้เขาได้รู้จักแม่ไม้มวยไทย รักการออกกำลังกาย ดิฉันขอขอบคุณทางโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ที่ร่วมกัน ทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี และขอให้เราทุกคนช่วยกันสืบสานกีฬารุ่นสู่รุ่นสืบไป” ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ กล่าว

บทความแนะนำ