นิทรรศการ ราชบุรี

นิทรรศการภาพถ่าย ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี ชมฟรี ระหว่างวันที่ 2 – 15 กันยายน 2561

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นิทรรศการภาพถ่าย ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี ชมฟรี ระหว่างวันที่ 2 – 15 กันยายน 2561

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี” ให้มาสัมผัสและชื่นชม วิถีชีวิตและความผูกพันระหว่างคนราชบุรีกับสายน้ำตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านเลนส์ของช่างภาพชาวราชบุรีและช่างภาพจากส่วนกลาง ซึ่งทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างคนท้องถิ่นและคนต่างถิ่น ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2561 สามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม ณ เถ้าฮงไถ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

นิทรรศการภาพถ่าย

ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 2028

ชื่อภาพ : I Love JARTOWN

ชื่อภาพ : I Love JARTOWN

ช่างภาพ : คุณธนเดช เจียมสกุลธร

แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ : “ผมเป็นคนราชบุรีโดยกำเนิด เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาโดยตลอด จึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราชบุรีตามช่วงวันเวลาเรื่อยมา ทั้งผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตการบันทึกความทรงจำเป็นภาพถ่ายนั้นค่อนข้างยาก แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้การบันทึกภาพง่ายขึ้นมาก ผมจึงเริ่มออกเดินทางบันทึกภาพบ้านเกิดของตัวเองในมุมต่างๆ เพื่อที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เห็นในสิ่งที่ผมเห็น ผมสังเกตเห็นว่า ไม่ว่าราชบุรีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่มุมแม่น้ำมุมนี้ก็ยังคงเหมือนเดิม แม่น้ำแม่กลองยังคงหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในราชบุรีเรื่อยมา และเรื่อยไป”

ชื่อภาพ : Family

ชื่อภาพ : Family

ช่างภาพ : คุณวรรนธนี อภิวัฒนเสวี

แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ : “ภาพนี้เป็นสื่อแทนความรักและความอบอุ่นของชีวิตในลุ่มน้ำห้วยไม้เต็ง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของชาวราชบุรีที่มีความผูกพันกันมายาวนาน”

โปสเตอร์ นิทรรศการภาพถ่าย ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี  วันที่จัดแสดงงาน 2 – 15 กันยายน 2561 ณ เถ้าฮงไถ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

นิทรรศการภาพถ่าย ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี