กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เครื่องบิน

เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง อะไรที่ต้องโหลดใต้เครื่อง หรือถือติดตัวขึ้นเครื่องบินด้วย

Home / สาระความรู้ / เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง อะไรที่ต้องโหลดใต้เครื่อง หรือถือติดตัวขึ้นเครื่องบินด้วย

การเดินทางทางอากาศหรือเครื่องบิน สิ่งหนึ่งที่เรามักสงสัย ว่านำอะไรขึ้นเครื่องได้บ้างนั้น หลายคนยังค้นหาบ่อยๆ บางเรื่องก็ไม่ค่อยแน่ใจ เช่น พาวเวอร์แบงค์ ต้องไม่เกินกี่ MH? กรรไกรอันเล็กๆ เอาขึ้นได้มั้ย? นมลูกสัก 2 กระป๋อง ฯลฯ มีขั้นตอนการนำสัมภาระติดตัว แบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้

เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง ?

กฎที่เกี่ยวกับสัมภาระต่างๆ

1. ที่แจ้งกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ
2. อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่อง
3. อนุญาตให้เช็คอินเป็นสัมภาระฝากใต้เครื่อง
4. ต้องทำการแจ้งสายการบินเพื่อขออนุญาต

**ทั้งนี้สัมภาระบางอย่าง อาจจะได้ทั้งถือขึ้นเครื่องหรือต้องโหลดใต้เครื่อง บางอย่างก็ต้องติดตัวเท่านั้น หรือบางอย่างไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้เลย โดยหลักสำคัญๆ มีดังนี้

// สิ่งที่ต้องพกติดตัว

ไม้ขีดไฟ (กล่องเล็ก) / ไฟแช็ค

พกพาได้คนละ 1 ชิ้น ส่วนเชื้อเพลิงหรือสิ่งเติมเชื้อเพลิงไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้ไม้ขีดไฟที่สามารถจุดติดได้ทุกที่หรือ Strike anywhere matchesและไฟแช็คจุดซิการ์ ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

เครื่องกระตุ้นหัวใจ ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม

ซึ่งอาจจะเป็นชนิดที่ติดกับตัวผู้ป่วย หรือฝังในร่างกายเพื่อใช้ในการรักษา

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// ไม่อนุญาต !

อุปกรณ์ป้องกันตัว

เช่น สเปรย์พริกไทย, แก๊สน้ำตา ที่บรรจุสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือหมดความรู้สึก ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

อุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย (กระเป๋าเอกสาร กล่องใส่เงิน เป็นต้น) โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม และสารตั้งต้น Pyrotechnic (สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทำดอกไม้ไฟ)

อุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า

เช่น ปืนเทเซอร์ ไม้ตียุง โดยบางชนิดอาจจะประกอบด้วยสารที่ใช้ทำวัตถุระเบิด, ก๊าซอัดอากาศ, แบตเตอรี่ลิเธียม อุปกรณ์เหล่านี้ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่อง หรือใส่ในสัมภาระฝากใต้เครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้น (ข้อ 2)

แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน (รวมถึง power bank)หรือแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลสำรองของอุปกรณ์ไฟฟ้า , บุหรี่ไฟฟ้า , เซลล์เชื้อเพลิง สำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า

รวมถึงซิก้าร์ไฟฟ้า, ไปป์ไฟฟ้า และอุปกรณ์สารระเหยไฟฟ้า โดย Battery จะต้องถูกแยกออกจากตัวอุปกรณ์นั้น เพื่อป้องกันการจุดตัวอัตโนมัติ (ข้อ 3 เท่านั้น)

เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า

และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์แบบพกพาเช่นกล้องถายรูป , โทรศัพท์มือถือ , เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และกล้องถ่ายวีดีโอแบบพกพา

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// ให้ถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอิน (ข้อ 2-3)

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , กระสุนปืน, ปลอกกระสุน ที่บรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัย , ถุงลมนิรภัยอัดก๊าซ , เตาแคมป์ปิ้ง และภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่บรรจุเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ , อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี , คาร์บอนไดออกไซด์, น้ำแข็งแห้ง , เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงสำรอง , กระบอกอัดก๊าซประเภทไม่ติดไฟขนาดเล็ก , กระบอกอัดก๊าซขนาดเล็กประเภทไม่ติดไฟและไม่มีสารพิษ , อุปกรณ์ที่ดัดผม , อุปกรณ์ที่ผลิตความร้อนสูงที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ในตัว , บรรจุภัณฑ์หุ้มฉนวนที่มีก๊าซไนโตรเจนเหลวเย็น , เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ที่มีการสันดาปภายในเช่น เลื่อยไฟฟ้า , หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน , อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย แบบที่มีลิเธียมแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบ , สเปรย์ฉีดพ่น (ก๊าซที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ)

ยา เครื่องสำอาง สเปรย์

ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องประทินโฉม ปลอดกัมมันตรังสี (รวมทั้งกระป๋องสเปรย์) ตัวอย่างเช่น สเปรย์ฉีดผม น้ำหอม สเปรย์กำจัดกลิ่นและยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

อุปกรณ์ดัดผม

ที่ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรคาร์บอน อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ 1 คนต่อ 1 ชิ้นโดยต้องครอบส่วนที่ให้ความร้อนไว้ด้วยฝาปิด ห้ามใช้อุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างอยู่บนเครื่องโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้นำก๊าซสำรอง (refill) ขึ้นเครื่อง

กระบอกอัดก๊าซขนาดเล็กประเภทไม่ติดไฟ และไม่มีสารพิษ

ซึ่งใช้สำหรับผู้พิการที่ต้องใช้แขนหรือขาเทียม (รวมถึงกระบอกสำรอง) ทั้งนี้ปริมาณของกระบอกอัดก๊าซให้พิจารณาจากระยะเวลาของการเดินทาง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มมากกว่า 24% แต่ไม่เกิน 70% (ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 24% ไม่จัดว่าเป็นวัตถุอันตราย,เกิน 70% ไม่รับขนส่ง) ภาชนะบรรจุไม่เกิน 5 ลิตร ผู้โดยสาร 1 ท่านขนส่งได้ไม่เกิน 5 ลิตร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// ต้องฝากใต้เครื่อง เท่านั้น (ข้อ 3)

สเปรย์ฉีดพ่น

(ก๊าซที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ) สำหรับเล่นกีฬาหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน สามารถนำขึ้นเครื่องได้ท่านละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมหรือ 0.5 ลิตรต่อหนึ่งรายการและหัวฉีดสเปรย์จะต้องได้รับการปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วซึมโดยมีน้ำหนักรวมทุกรายการ ไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือ 2 ลิตร

ปรอทวัดอุณหภูมิ

ที่ใช้ในการแพทย์หรือการทดลอง (ปรอทวัดไข้) นำขึ้นเครื่องได้ท่านละหนึ่งชิ้นโดยต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและปลอดภัย

เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์

ที่มีการสันดาปภายใน เช่น เลื่อยไฟฟ้า ** กรุณาทำการแจ้งสายการบินให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา Power Bank

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา (ข้อ 2-3)
ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ชนิดแห้ง กำลังไฟเท่ากับหรือน้อยกว่า 12 โวลต์ หรือน้อยกว่า 100 Wh สำหรับแบตเตอรี่สำรองสามารถพกพาได้ไม่เกิน 2 ก้อน

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา (ข้อ 2-3)
ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมให้พลังงาน ทั้ง ลิเธียม ION และ ลิเธียม Metal หรือ แบตเตอรี่ (รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่นเครื่องช่วยหายใจ (POC) ยกตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, แทปเล็ต สำหรับลิเธียม ที่มีสารลิเธียมไม่เกิน 2g, หรือลิเธียมไอออนที่มีกำลังไฟของแบตเตอรีไม่เกิน 100 Wh อนุญาตให้,ผู้โดยสารและลูกเรือนำขึ้นเครื่องได้ในปริมาณการใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า หากนำบรรจุในกระเป๋าที่ทำการฝากใต้ท้องเครื่อง จะต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและบรรจุหีบห่อพัสดุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายขณะเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่ง

3. อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา (ข้อ 2-3-4)
ที่ใช้แบตเตอรีลิเธียมเป็นตัวให้พลังงาน (รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์) โดยกำลังไฟเกิน 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรีแบบ Lithium Metal เป็นตัวให้พลังงาน หากนำบรรจุในกระเป๋าที่ทำการฝากใต้ท้องเครื่อง จะต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและบรรจุหีบห่อพัสดุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายขณะเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่ง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// สิ่งที่ต้องแจ้งสายการบิน เพื่อขออนุญาต (ข้อ 4)

 • กระสุนปืน, ปลอกกระสุน ที่บรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัย
 • ถุงลมนิรภัยอัดก๊าซ
 • เตาแคมป์ปิ้ง และภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่บรรจุเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ
 • อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี
 • คาร์บอนไดออกไซด์, น้ำแข็งแห้ง
 • กระบอกอัดก๊าซประเภทไม่ติดไฟขนาดเล็ก
 • เครื่องวัดความดันอากาศ
 • ถังออกซิเจน, ออกซิเจนอัดกระป๋อง
 • รถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (สามารถพับได้)
 • รถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบเปียก (Spill able Batteries)
 • รถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบแห้ง (Non-spill able wet batteries)
 • อุปกรณ์จ่ายไฟสำรองที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย แบบที่มีลิเธียมแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบ
 • อุปกรณ์ที่ผลิตความร้อนสูงที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ในตัว

ตัวอย่างรายละเอียด

กระสุนปืน, ปลอกกระสุน

ที่บรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัย ปริมาณน้ำหนักรวมต่อคนไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล หากเกิน 5กิโลกรัม ไม่สามารถนำไปฝากรวมกับผู้โดยสารท่านอื่นได้ และอนุญาตให้เช็คอินเป็นสัมภาระฝากใต้เครื่อง

ถุงลมนิรภัยอัดก๊าซ

อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องและเช็คอินเป็นสัมภาระฝากใต้เครื่อง 1 คนต่อ 1ชิ้น ซึ่งบางประเภทอาจบรรจุด้วยสารจุดไฟ และต้องมีปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัม อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมทำงาน และจะต้องมีวาวล์ปล่อยลมติดอยู่กับตัวถุงลม

คาร์บอนไดออกไซด์, น้ำแข็งแห้ง

ในปริมาณไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม ต่อคน เมื่อถูกใช้ในการบรรจุในหีบห่อเพื่อป้องกันการเน่าเสียของสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่นับรวมในข้อจำกัดนี้ โดยอนุญาตให้เช็คอินเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องและสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่อง โดยต้องมีการทำเครื่องหมาย “Dry Ice” หรือ “Carbondioxide, Solid” กำกับพร้อมระบุน้ำหนักรวมของน้ำแข็งแห้งหรือเครื่องหมายระบุว่าน้ำแข็งแห้งนั้นๆ มีน้ำหนักมากหรือน้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องสามารถระเหยจากสัมภาระ(บรรจุภัณฑ์) นั้นๆ ได้ (ตามข้อ 2-3-4)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// สิ่งที่ต้องแจ้งกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ (ข้อ 1)

รถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดิน

ที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบเปียก (Spill able Batteries) สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของน้ำกรด โดยการวางในลักษณะตั้งตรงได้ รวมถึงการปลดขั้วแบตฯ และห่อหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อีกทั้งแบตเตอรี่จะต้องถูกติดตั้งอยู่บนรถเข็นอย่างแน่นหนาอีกด้วย

รถเข็นหรือเครื่องช่วยเหลือการเดิน

ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (สามารถพับได้) แบตเตอรี่จะต้องถูกถอดออกจากรถเข็น และเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระในห้องผู้โดยสาร

ถังออกซิเจน, ออกซิเจนอัดกระป๋อง

ใช้สำหรับผู้ป่วย น้ำหนักรวมทั้งถังต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม (ไม่อนุญาตให้ขนส่งถังที่มีระบบออกซิเจนเหลวขึ้นเครื่อง)

เครื่องวัดความดันอากาศ

ของเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบด้านอุตุนิยมวิทยา โดยต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของสารตะกั่ว

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// เกี่ยวกับ สัมภาระพิเศษ อื่นๆ

กระดานโต้คลื่น , จักรยาน , บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ , ปืนพก และ อาวุธยุทธภัณฑ์ , วัตถุต้องห้าม , สเก็ตบอร์ด , อุปกรณ์กอล์ฟ , อุปกรณ์ดำน้ำ , อุปกรณ์ตกปลา , อุปกรณ์โบว์ลิ่ง , เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา , เครื่องช่วยหายใจ , โทรทัศน์ , จักรยาน

นำจักรยานขึ้นเครื่องได้มั้ย?

ATR : รับ 1 คัน ต่อ 1 เที่ยวบิน , จักรยานต้องพับได้ และต้องปล่อยลมยางที่ล้อออก , จักรยานต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสม , จักรยานพับแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 50 x 100 x 50 ชม. (กว้าง x ยาว x สูง)

Airbus : รับ 15 คัน ต่อ 1 เที่ยวบิน (1 คน ต่อ 1 คัน) , จักรยานต้องพับได้ และต้องปล่อยลมยางที่ล้อออก , จักรยานต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสม , จักรยานพับแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 145 x 160 x 110 ชม. ( กว้าง x ยาว x สูง)

กระดานโต้คลื่น

กระดานโต้คลื่นสามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ สำหรับ เครื่องบินประเภทแอร์บัส ความยาวจะต้องไม่เกิน 227 ซม.หรือ 109 นิ้ว และเครื่องบินประเภท ATR ความยาวจะต้องไม่เกิน 170 ซม.

*บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์แจ้งว่า สามารถนำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนเครื่องบิน

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

// วัตถุต้องห้าม !

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศ ไม่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าอันตราย ทั้งในสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง หรือสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • อาวุธปืน และกระสุน
 • ไม้ตียุงไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการทำให้สลบ
 • วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟ และไม่ไวไฟ เช่น สีสเปรย์, ก๊าซบิวเทน หรือ น้ำมันไฟแช็ก
 • ก๊าซเย็นจัด เช่น กระบอกดำน้ำที่เต็มแก๊สเต็ม หรือไนโตรเจนเหลว
 • ของเหลวไวไฟ เช่น สี, ทินเนอร์ หรือ สารละลายต่างๆ
 • วัตถุไวไฟ เช่น ไม้ขีดไฟชนิดจุดติดทุกที่ และไฟแช็คสำหรับจุดซิการ์
 • เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ เช่น เรซิน ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ
 • สารมีพิษ สารพิษ เช่น สารหนู ไซยาไนด์ ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช
 • สารกัมมันตรังสี เช่น เรเดียม
 • สารติดเชื้อ และ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • สารกัดกร่อน เช่น กรด, ด่าง, ปรอท หรือ เทอร์โมมิเตอร์
 • แบตเตอรีสำรองกำลังไฟไม่เกิน 160 วัตต์

ทั้งนี้ รายละเอียดโปรดอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ www.bangkokair.com

บทความแนะนำ