คำขวัญวันเด็ก คำขวัญวันเด็ก 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

มาแล้ว!! คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

Home / สาระความรู้ / มาแล้ว!! คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

มาแล้ว คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา ว่า

คำขวัญวันเด็ก ปี 2560

คำขวัญวันเด็ก โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็ก โดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2557 กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง
2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
2555 สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

คำขวัญวันเด็ก โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง