ธงพระอิสริยยศ ธงพระอิสริยยศประเทศต่างๆ พระมหากษัตริย์

ธงพระอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ ในประเทศต่างๆ

Home / สาระความรู้ / ธงพระอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ ในประเทศต่างๆ

ธงพระอิสริยยศ หมายถึง ธงที่ใช้หมายพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นต่างๆ ไว้ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนิน หรือเสด็จในพิธีการต่างๆ อย่างเป็นทางการ ในที่นี่รวบรวมมาเฉพาะธงประจำพระองค์ระดับพระประมุขเท่านั้น!!  ยกตัวอย่าง พระมหากษัตริย์ จักรพรรดิ สุลต่าน เป็นต้น โดยแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบธงที่สวยงาม แตกต่างกันออกไป บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของประเทศนั้นๆ

ธงพระอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ ในประเทศต่างๆ

ราชอาณาจักรไทย

ธงพระอิสริยยศ ประเทศไทย

ญี่ปุ่น

ธงพระอิสริยยศ ญี่ปุ่น

เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ธงพระอิสริยยศ เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศเดนมาร์ก

ธงพระอิสริยยศ ประเทศเดนมาร์ก

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ราชอาณาจักรตองกา

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรตองกา

ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (ธงประจำพระองค์พระเจ้าอัลเบิร์ตที่ 2 แห่งเบลเยี่ยม

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (ธงประจำพระองค์พระเจ้าอัลเบิร์ตที่ 2 แห่งเบลเยี่ยม)

ราชอาณาจักรโมร็อกโก

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

ราชอาณาจักรสเปน

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรสเปน

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ธงพระอิสริยยศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

รัฐสุลต่านโอมาน

ธงพระอิสริยยศ รัฐสุลต่านโอมาน

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ธงพระอิสริยยศ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ราชรัฐโมนาโก

ธงพระอิสริยยศ ราชรัฐโมนาโก

ราชอาณาจักรบาห์เรน

ธงพระอิสริยยศ  ราชอาณาจักรบาห์เรน

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ราชรัฐลิกเตนสไตน์

ธงพระอิสริยยศ  ราชรัฐลิกเตนสไตน์

ราชอาณาจักรเลโซโท

ธงพระอิสริยยศ ราชอาณาจักรเลโซโท