พระสันตะปาปาฟรันซิส ศาสนา

5 ข้อดีที่จะเกิดขึ้น เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทย

Home / สาระความรู้ / 5 ข้อดีที่จะเกิดขึ้น เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทย

การเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 ทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้ประกาศถึง ข้อดี 5 ประการ ที่จะเกิดขึ้นในการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้

5 เหตุผลดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับไทย เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก สำหรับคริสตศาสนิกชน การเสด็จเยือนไทยในครั้งนี้ถือเป็นความชื่นชมยินดีในจิตใจ เพราะเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ที่จะได้ต้อนรับพระสันตะปาปา และได้เข้าร่วมพิธีมิสซาที่ประกอบโดยพระสันตะปาปาเอง แต่สำหรับคนไทยที่ไม่ได้เป็นคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก การเสด็จเยือนครั้งนี้มีความสำคัญกับประเทศ ด้วยเหตุผล 5 ประการ ต่อไปนี้…

1. พระสันตะปาปา เป็นประมุขของฝ่ายศาสนจักรทั่วโลก

ดังนั้น การเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากคริสตังทั่วโลก จำนวนมากกว่า 1.3 พันล้านคน และ สื่อมวลชนทั่วโลก

2. ประเทศไทยเปิดกว้าง

ประเทศไทยจะปรากฎในสายตาคนทั้งโลกว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ

3. ไทยจึงเป็น 1 ใน 2 ประเทศที่ได้รับเกียรตินี้

มีแค่ 2 ประเทศที่ถูกเลือกในการเสด็จเยือนทวีปเอเชีย คือ ญี่ปุ่น และ ไทย ดังนั้น ไทยจึงเป็น 1 ใน 2 ประเทศที่ได้รับเกียรตินี้

4. กระชับสัมพันธไมตรีอันดี

พระสันตะปาปาทรงเป็นผู้นำสูงสุดของนครรัฐวาติกัน การเสด็จเยือนจึงเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนครรัฐวาติกัน และ เฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งความสัมพันธ์การทูต

5. การเสด็จเยือนครั้งแรก ในรอบ 35 ปี

การเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ การเสด็จเยือนครั้งนี้ เป็นการเสด็จเยือนครั้งแรก ในรอบ 35 ปี และการเสด็จเยือนครั้งนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 มีพระนามเดิมว่า ฮอร์เฮ มาริโอ เบร์โกกลิโอ Jorge Mario Bergoglio) ทรงประสูติในกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2479 ทรงมีพี่น้อง 5 คน พระชนกเป็นคนงานทางรถไฟ

– พระองค์ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และทรงเข้าศึกษาที่เซมินารีในย่านบียาเดโบโต พระองค์ได้เป็นปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะเยสุอิตเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2501 และทรงได้รับใบรับรองด้านสาขาวิชาปรัชญา จาก Colegio Máximo San José ต่อมาพระองค์ได้ทรงงานสอนวิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่ Colegio de la Inmaculada และ Colegio del Salvador

– สำหรับคริสตชนคาทอลิก สมเด็จพระสันตะปาปา เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลทุกข์สุข ให้คำสอนข้อคิดผ่านการเทศน์ ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกทั่วโลกทรงนับถือพระองค์

– คำว่า ‘สันตะปาปา’ และ ‘โป๊ป’ นั้นหมายถึง ‘พ่อ’ หรือ ‘ปะป๊า’

– เหตุผลหลักที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตัดสินใจเลือกเสด็จเยือนประเทศไทย( ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ประเทศที่ได้รับเกียรตินี้) เป็นเพราะพระองค์ต้องการสื่อว่าศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในยุโรป แต่เป็นศาสนจักรสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกมีความสำคัญ แม้ว่าบางประเทศจะอยู่ห่างไกลและมีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอยู่ไม่มากนักก็ตาม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, thestandard.co, th.wikipedia

ภาพ Mthai, unsplash/Ashwin Vaswani

บทความแนะนำ