คำศัพท์ภาษาจีน ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ การทำงาน – การทำงานภาษาจีน

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ การทำงาน – การทำงานภาษาจีน

แชร์ความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ที่สนใจภาษาจีน เพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจลองเข้ามาดูกันได้นะ ในบทความนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับการทำงาน เช่น การเข้างาน การเลิกงาน การลาป่วย โบนัสสิ้นปี เป็นต้น

คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ การทำงาน

工作 [ Gōngzuò กงจั่ว ] ทำงาน

工作 [ Gōngzuò กงจั่ว ] ทำงาน

上班 [ Shàngbān ซั่งปัน ] เข้างาน

上班 [ Shàngbān ซั่งปัน ] เข้างาน

下班 [ Xiàbān เซี่ยปัน ] เลิกงาน

加班 [ Jiābān เจียปัน ] ทำงานล่วงเวลา

加班费 [ Jiābān fèi เจียปันเฟ้ย ] ทำงานล่วงเวลา

值日班 [ Zhí rì bān จื๋อยื่อปัน ] กะกลางวัน

值白班 [ Zhí báibān จื๋อป๋ายปัน ] กะกลางวัน

ตัวอย่างเช่น 例 : 我下星期要值白班。 [ Wǒ xià xīngqí yào zhí báibān ] อาทิตย์หน้าผมต้องเข้ากะกลางวัน

值夜班 [ Zhí yèbān จื๋อเยว่ปัน ] กะกลางคืน

晚班 [ Wǎn bān หว่านปัน ] กะกลางคืน

工资 [ gōngzī กงจือ ] เงินเดือน

奖金 [ Jiǎngjīn เจี่ยงจิน ] โบนัส

年终奖 [ Niánzhōng jiǎng เหนียนจงเจี่ยง ] โบนัสสิ้นปี

病假 [ bìngjiǎ ปิ้งเจี้ย ] ลาป่วย

值班 [ Zhíbān จื๋อปัน ] เข้าเวร

ที่มา : jeenthaistory

ภาพจาก:  qiye, jianshu, lghausyschina, read01, huaban, manpingou, haipic, m.sohu, 12371,  cheers, zhuanlan,  theshare

บทความแนะนำ