ความเชื่อต่างๆ นิ้วกลาง นิ้วมือ

ความเชื่อเกี่ยวกับ นิ้วกลาง – อธิบายตามวิชาการ หัตถศาสตร์ของไทย

Home / ดูดวง / ความเชื่อเกี่ยวกับ นิ้วกลาง – อธิบายตามวิชาการ หัตถศาสตร์ของไทย

วิชาการหัตถศาสตร์ของไทย ท่านอธิบายดังนี้ ..  นิ้วกลางสำคัญ เพราะเป็นนิ้วที่รับเส้นโชค อันหมายถึง อาชีพและวิถีทางแห่งชีวิต และเป็นนิ้วที่แสดงถึงนิสัยโดยตรง

ความเชื่อเกี่ยวกับ นิ้วกลาง

– ถ้านิ้วกลางยาวเกินไป เป็นคนเซื่องซึม หากสั้นเกินไปเป็นคนรุกราน อยู่ไม่สุข

นิ้วกลางตรงจึงจะดี ถ้าไม่ตรงเป็นคนมีอัตตทิฏฐิ คือ ถือตนเป็นใหญ่

– ถ้านิ้วกลางแอ่นหงายไปข้างหลังมาก มักขัดสนหรือกำพร้าบิดามารดามาแต่น้อย

– ถ้านิ้วกลางมีเส้นคาดรอบวงนิ้ว แม้สุขแต่ก็ทุกข์ทางใจ

– ถ้ามีรอยก่ายไขว้กันตรงข้อหรือเป็นกากบาท ไม่ดี มีตำหนิหรือพิการ มักอยู่ห่างจากมารดา

ดังนั้น การที่เราสวมใส่แหวนนิ้วกลาง ก็เหมือนเอาอะไรมารัดตรงนิ้วกลาง ท่านว่าไม่เหมาะไม่ควร

นิ้วกลาง เป็นนิ้วของดาวเสาร์

ถ้านิ้วกลางยาว แสดงว่าเป็นคนรักความสงบ ชอบการศึกษา

ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมและหนา แสดงว่ามีความคิดลึกซึ้ง

ถ้านิ้วสั้นหรือมีตำหนิ จะไม่เอาใจใส่เรื่องใด

– ถ้านิ้วกลางนี้ยาวกว่าฝ่ามือ เป็นผู้รอบคอบดี

– ถ้านิ้วกลางสั้นกว่าฝ่ามือ เป็นคนใจร้อน มักตกลงใจเร็ว

ที่มา วิชาการหัตถศาสตร์ของไทย

บทความแนะนำ