ทำอย่างไร? เมื่อลืมบัตรประชาชนและกำลังจะขึ้นเครื่องบิน (เดินทางในประเทศ)

- ใช้ Passport ใช้แทนได้ แต่ปกติ บินในประเทศ ไม่ค่อยมีคนยื่นพาสปอร์ตกันสักเท่าไหร ยกเว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศ - ใช้ใบขับขี่
หนังสือเดินทาง (Passport) ทำที่ไหนได้บ้าง

หนังสือเดินทาง (Passport) รวมสถานที่ทำพาสปอร์ต กรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย

ทำหนังสือเดินทางได้ที่ไหน? รวมเบอร์โทร. เวลาเปิด-ปิดทำการ ที่ตั้ง สถานที่ทำหนังสือเดินทาง สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา ปิ่นเกล้า ภาคตะวันออก ภาคใต้