MRT Passport กระทรวงการต่างประเทศ หนังสือเดินทาง

เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ แห่งใหม่ ทำได้ที่ MRT คลองเตย

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ แห่งใหม่ ทำได้ที่ MRT คลองเตย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย อย่างเป็นทางการ โดยถือเป็นการขยายการให้บริการประชาชนของกรมการกงสุลเป็นครั้งแรกผ่านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในที่สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ สถานี MRT คลองเตย จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ แห่งใหม่ ทำได้ที่ MRT คลองเตย

นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “ปัจจุบัน จำนวนคนไทยที่นิยมเดินทางไปต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้การใช้บริการที่สำนักงานฯแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลานาน ทั้งจากปริมาณผู้ใช้บริการ และจากการเดินทางที่ต้องประสบปัญหาจราจร และปัญหาที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ และกรมการกงสุล ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราพยายามพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้นให้กับประชาชน อาทิ ระบบการจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ passport.in.th ที่ช่วยลดเวลาในการรอคิวลงได้มาก ทว่าจำนวนสำนักงานหนังสือเดินทางอาจยังไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้บริการที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับทางรฟม.ในการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯแห่งใหม่ขึ้นในระบบรถไฟฟ้า MRT ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการให้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไปมากขึ้นด้วย”

พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า “รฟม.มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางในพื้นที่ของระบบรถไฟฟ้า MRT ที่สถานี คลองเตยแห่งนี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการสานต่อเจตนารมณ์ของการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการหนังสือเดินทางได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น รฟม.ตระหนักดีถึงภารกิจในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการหนังสือเดินทางให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วย”

สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 15.30 น. โดยมีค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มละ 1,000 บาท สำหรับการรับเล่มทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษเท่านั้น

ผู้มีความประสงค์รับบริการหนังสือเดินทาง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) ได้ที่เว็บไซต์ www.passport.in.th

mrt-passport01

> รวมสถานที่ทำ หนังสือเดินทาง (Passport) ทั่วประเทศไทย