การสรงน้ำพระบรมศพ การถวายหน้ากากทองคำ หักพระสาง(หวี) | พระที่นั่งพิมานรัตยา

ธรรมเนียมการสรงน้ำพระบรมศพ ขั้นตอนต่างๆ การถวายหน้ากากทองคำ และ หักพระสาง (หวี) ในพิธีสรงน้ำพระบรมศพ