ภาพหาดูยาก รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 8 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปรษณียบัตร

ภาพหาชมยาก ไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9

Home / เรื่องทั่วไป / ภาพหาชมยาก ไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9

อีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับภาพไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 ถึงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระองค์

ภาพหาชมยาก ไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9

ชมภาพไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของในหลวง ร.8 - ร.9

เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปชมภาพไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทั้ง 2 พระองค์ยังทรงพระเยาว์ ทรงเขียนไปรษณียบัตรถวายถึงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระองค์ ซึ่งตอนนั้นทรงประทับอยู่ ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร ประเทศสยาม

ชมภาพไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของในหลวง ร.8-ร.9

ฉบับแรกนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองว่า “กราบทูลสมเด็จย่าทรงทราบ เล็กคิดถึงมาก ภูมิพล”

ชมภาพไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของในหลวง ร.8-ร.9

ส่วนฉบับที่สองนี้นั้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองว่า “วันที่ 14 มกราคม ทูลสมเด็จย่า นันคิดถึงมาก เดี๋ยวนี้นันมาอยู่บนภูเขา อานันท์”

ไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของในหลวง

และฉบับสุดท้ายนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เช่นกัน แต่เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงได้เขียนให้สมเด็จพระอนุชาทรงลอก

ภาพหาชมยาก ไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9

—————————————————

ข้อมูลและภาพจาก ทวิตเตอร์ : ‏@Hazzaame และ ‏@papertiipiitii

บทความแนะนำ