ททท ท่องเที่ยว ทะเล เมืองรอง

ททท. รณรงค์การท่องเที่ยว “Amazing เมืองรอง เที่ยวเมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก”

Home / เรื่องทั่วไป / ททท. รณรงค์การท่องเที่ยว “Amazing เมืองรอง เที่ยวเมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มงานอํานวยการด้านตลาดในประเทศ มีแผนรณรงค์สร้างพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไทย ภายใต้ โครงการ Amazing เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเมืองรอง ดึงคนรุ่นใหม่ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ กระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรอง และก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเมืองรอง ให้เป็นกระแสที่น่าสนใจ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดทั้งปี 66 มากยิ่งขึ้น

โครงการ Amazing เมืองรอง

เที่ยวเมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก

ททท. ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยการสร้างประสบการณ์ จากขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งส่งมอบประสบการณ์ การเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ในลักษณะของการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ (Story Telling) ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและชูอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของพื้นถิ่น รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความแปลกใหม่ และหลากหลายกิจกรรม

จึงดำเนินการจัดทำโครงการ Amazing เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองสร้างเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านการทำโครงการดังกล่าว

สำหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวมิติใหม่ที่น่าสนใจกว่าที่เคย มุ่งเน้นรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ซ้ำกันในมุมมองใหม่ ๆ อาทิ ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีน ผ่านเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด

รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรองตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ททท. ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพันธมิตร และสื่อออนไลน์สายท่องเที่ยวมากมาย อาทิ เพจ Sneakout หนีเที่ยว นำเสนอคอนเทนท์ เส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างในการกระตุ้น และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เกิดการกระจายตัว การเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศตลอดทั้งปี 2566 มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถาม ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว ได้จาก 1672 TAT Contact Center เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

บทความแนะนำ