3 ทริค ใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์

3 ทริค ใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก

Home / เรื่องทั่วไป / 3 ทริค ใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก

เนื่องจากวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต ไมว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นเรามักจะได้เห็นความคิดเห็นมากมาย ทั้งที่เป็นด้านดีและด้านลบบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทำงานของตนเอง เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารองค์กรด้วยแล้ว ยิ่งต้องระมัดระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าคำพูดบนโลกออนไลน์ สามารถตีความได้ตามบริบทของคนอ่าน

3 ทริค ใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์

ดังนั้นยิ่งทำให้ต้องกลั่นกรองเพื่อให้สาส์นที่เราส่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนการปฏิบัติในเรื่องส่วนตัวก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ครั้งนี้จึงจะมาแนะนำ 3 ทริคง่าย ๆ ในการใช้โลกโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถทำได้

คอมเมนต์ให้พลังบวก

จะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญ ในการคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์บนโลก Internet โดยเราทุกคนสามารถเลือกพิมพ์คำพูด หรือคอมเมนต์ที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้ หรืออาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดี ๆ ที่สามารถให้ผู้รับสารสามารถนำคำพูดเหล่านั้นไปคิด แก้ไข หรือนำไปปรับใช้ต่อไป

3 ทริค ใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์

นับ 5 วินาที เมื่อเจอโพสต์ขัดใจ

เพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์ไม่สามารถถูกใจเราทั้งหมดได้ ดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ 5 วินาทีในใจแล้วปล่อยผ่านคอมเมนต์หรือเรื่องราวเหล่านั้น โดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารบนโลกอินเทอร์เน็ต ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเอง

เสพแต่ข่าวสร้างสรรค์

แน่นอนว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องราวที่ดีและไม่ดี ฉะนั้นพยายามเลือกบริโภคข่าวสารอย่างมีสติรอบคอบ ตลอดจนรับฟังข่าวสารต่าง ๆ ด้วยวิจารณญาณ เพื่อป้องกันภาวะด้านลบที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจของเรา ดังนั้นการเลือกเสพสื่อที่จรรโลงใจจะส่งผลให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีและคิดบวกและยังส่งผลดีต่อร่างกายอีกด้วย

สุดท้ายนี้ การแสดงความคิดเห็นในโลกอินเทอร์เน็ต หากใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก และยังเป็นการส่งต่อกำลังใจที่ดีที่ง่ายที่สุด ที่ทุกคนสามารถแบ่งบันให้กันได้ โดยที่แม้จะไม่รู้จักกันก็ตาม เพราะอย่างน้อยในยามที่ใครบางคนกำลังรู้สึกไม่สบายใจหรือต้องการกำลังใจ สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้โดยไม่ลำบากคือการส่งต่อกำลังใจดี ๆ ให้กันได้นั่นเอง

โดย นางสาวสมใจ การะเกตุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในฐานะอาสาสมัครซิตี้ กล่าวใน กิจกรรม “ Leave Positive Comment” หรือการรณรงค์คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลเ ป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “วันชุมชนซิตี้” หรือ “Citi Global Community Day 2020” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “acts of kindness” ที่ให้อาสาสมัครซิตี้ ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุขหลากหลายรูปแบบ

ที่มา www.citibank.co.th

บทความแนะนำ