ททท ท่องเที่ยว เที่ยวชุมชน เที่ยวเมืองรอง เที่ยวเมืองไทย

เปิดรายชื่อ 54 ชุมชนท่องเที่ยวเมืองรอง – เที่ยวเมืองรอง ของไทย

Home / เรื่องทั่วไป / เปิดรายชื่อ 54 ชุมชนท่องเที่ยวเมืองรอง – เที่ยวเมืองรอง ของไทย

กระแสท่องเที่ยว โลคอลเอกซ์พีเรียนซ์ เป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตาตื่นใจ และประเทศไทยมีความพร้อมมากที่จะส่งออกโลคอลเอกซ์พีเรียนซ์ไปทั่วโลก เพราะไทยมีชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ มีเรื่องราวสตอรี่ แตกต่างโดดเด่นหลากหลาย เช่น ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวคนบนพื้นที่สูง, ชุมชนชาวประมง, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอาหาร, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ชุมชนท่องเที่ยวผ้าไทย, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย, ชุมชน Low carbon (โลว์ คาร์บอน), ชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก, ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์

54 ชุมชนท่องเที่ยวเมืองรอง

แยกตามภาคต่างๆ

ภาคเหนือ

1. ชุมชนบ้านเมืองแพม จ.แม่ฮ่องสอน
2. ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
3. ชุมชนบ้านแม่สาด จ.เชียงราย
4. ชุมชนดอยวาวี จ.เชียงราย
5. ชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อ จ.เชียงราย

ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

6. ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง
7. ชุมชนบ้านศาลาบัวบก จ.ลำปาง
8. ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง
9. ชุมชนบ้านเมาะหลวง จ. ลำปาง
10. ชุมชนน้ำมวบ จ.น่าน

11. ชุมชนบ้านห้วยยื่น จ.น่าน
12. ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน
13. ชุมชนนาหมื่น จ.น่าน
14. โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย

ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรม ผู้ไทยโคกโก่งโฮมสเตย์ จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
16. ชุมชนบ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก จ.สกลนคร
17. ชุมชนบ้านบุ่ง ภูค้อ จ.เลย
18. ชุมชนบ้านซะซอม จ.อุบลราชธานี
19. ชุมชนบ้านภูโฮมสเตย์ จ.มุกดาหาร
20. ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งโฮมสเตย์ จ.กาฬสินธุ์

21. ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด
22. ชุมชนบ้านวังน้ำมอก จ.หนองคาย
23. ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
24. ชุมชนเผ่าไทข่าบ้านโสกแมว จ.นครพนม
25. ชุมชนหนองหลวงเพียงาม จ.สกลนคร

ภาคกลาง

26. ชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี
27. วิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จ.สุพรรณบุรี
28. ชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกรุ-ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี
29. ชุมชนบ้านดง จ.นครนายก
30. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน จ.ลพบุรี

ภาคตะวันตก

31. ชุมชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี
32. ชุมชนดอนเอ๋ยดอนคา จ.ราชบุรี
33. ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จ.เพชรบุรี
34. ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จ.เพชรบุรี
35. ช้างป่ากุยบุรีโฮมสเตย์บ้านรวมไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี

ภาคตะวันออก

36. ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี
37. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก จ.ตราด

ภาคใต้

38. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี
39. ชุมชนบ้านกระแดะแจะ จ.สุราษฎร์ธานี
40. ชุมชนพรหมโลก จ. นครศรีธรรมราช

41. วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์(หน้าทับ) จ. นครศรีธรรมราช
42. โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร
43. ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาแก้มลิงหนองใหญ่ จ.ชุมพร
44. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนปะทิว(บางสน) จ.ชุมพร
45. ชุมชนโคกไคร จ พังงา

วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านแหลมโฮมสเตย์(หน้าทับ) จ.นครศรีธรรมราช

46. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านตะโหมด จ.พัทลุง
47. ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จ.สตูล
48. ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล
49. ชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนา9 จ.ยะลา
50. วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 จ.ยะลา

51. ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์ จ.ปัตตานี
52. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทรายขาว จ.ปัตตานี
53. ชุมชนท่องเที่ยวบางปู จ.ปัตตานี
54. ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12 จ.นราธิวาส

** เป็นรายชื่อ 54 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานสัมมนา นักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 4.0 / งาน Thailand Village Tourism Trade Meet 201

บทความแนะนำ