ทะเล พม่า อันดามัน เกาะนาวโอพี

เที่ยว ทะเลอันดามัน 4 เกาะหัวใจมรกต , เกาะนาวโอพีที่พม่า | Andaman Sea

Home / Picpost / เที่ยว ทะเลอันดามัน 4 เกาะหัวใจมรกต , เกาะนาวโอพีที่พม่า | Andaman Sea

รวมภาพสวยๆ สำหรับคนรักทะเล กับภาพเที่ยวทะเลปลายฝนต้นหนาว : 4 เกาะหัวใจมรกต (ตาฟุ๊ก, ย่านเชือก, ฮอร์ทชู,หัวใจมรกต) หมู่เกาะนาวโอพี ถ่ายเมื่อวันที่ 1-5 พ.ย. 2560

เที่ยวทะเลปลายฝนต้นหนาว ทะเลอันดามัน

เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island)

เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island) สวรรค์แห่งใหม่ใต้ผืนน้ำ ประเทศเมียนมาร์ // ข้อมูล www.nyaungoopheeresort.com

เกาะนี้ห่างจากเกาะสอง เดินทางด้วยเรือประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง มีจุดดำน้ำน่าสนใจคือ – จุดแรก จุดดำน้ำภูเขาไฟ จุดที่สอง จุดดำน้ำทุ่งดอกไม้

เกาะนี้อยู่ที่ไหน?

รูปร่างของเกาะ นาวโอพี

รูปร่างของเกาะ นาวโอพี

เที่ยวทะเลพม่า แนะนำ Love Andaman , www.victoriacliff.com

รีวิวเกาะนาวโอพี