บาสเกตบอล โมโน แชมเปี้ยนคัพ

งานเเถลงข่าว การแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017″

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานเเถลงข่าว การแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017″

บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมมือกับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ดำเนินจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในชื่อโครงการว่า “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017” การแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017” ชิงชัย จำนวน 6 รุ่น ทั้งชายและหญิง ได้แก่ รุ่นอายุ 14 ปี , อายุ 16 ปี และอายุ 18 ปี

โดยการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 5 ภาค ดังนี้

ภาคเหนือ 18 จังหวัด, ภาคใต้ 14จังหวัด, ภาคกลางและตะวันออก 23 จังหวัด และภาคนครหลวง 2 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 57 จังหวัด ซึ่งในแต่ละภาคจะเริ่มทำการแข่งขัน “รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค“ ดังนี้

กำหนดการ รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค

“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” แข่งขัน วันที่ 28 พฤศจิกายน –4 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร

“ภาคนครหลวง”แข่งขันวันที่ 30 พฤศจิกายน –6 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร

“ภาคกลางและภาคตะวันออก” แข่งขันวันที่ 1-7 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

“ภาคเหนือ” แข่งขันวันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์

“ภาคใต้” แข่งขันวันที่ 13.-19 ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

“รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ” จัดการแข่งขันวันที่ 8-15 มกราคม 2561 ณ สนาม STADIUM29 ถนนชัยพฤกษ์ โดยจะจับสลากแบ่งสายและแข่งขันระบบพบกันหมด และนำเอาทีมอันดับที่1-2 เข้าไปเล่นในรอบต่อไป ซึ่งจะเป็นกำรแข่งขันแบบแพ้คัดออก จนถึงคู่ชิงชนะเลิศ สำหรับกติกาการแข่งขันจะยึดตามหลักสากลที่สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)กำหนดไว้

ทีมโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนกีฬำ สำมำรถเตรียมความพร้อมของทีมตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ซึ่งวิธีการสมัครเข้าแข่งขันสามารถทำได้ดังนี้ คือ สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่แข่งขันในแต่ละภูมิภาค หรือ สมัครเข้าแข่งขันได้ที่เพจ Mono Champion Cup โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดไว้ในแต่ละภูมิภาคดังนี้

ภาคเหนือ ID : monochampion.north@gmail.com, ภาคกลางและตะวันออก ID : monochampion.central.east@gmail.com, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ID : monochampion.northeast@gmail.com, ภาคใต้ ID : monochampion.south@gmail.com, ภาคนครหลวง ID : monochampion.central@gmail.com

สำหรับศูนย์ประสำนงานจัดการแข่งขันสอบถามได้ที่ คุณสมหมาย เอี่ยมสอาด โทร.0832345083

รายละเอียดเพิ่มเติม Basketball Thailand