น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำแร่ออรา

ออรา โครงการ Aura Upcycling มอบเสื้อกีฬาให้กับน้อง ๆ กว่าหนึ่งพันตัว

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ออรา โครงการ Aura Upcycling มอบเสื้อกีฬาให้กับน้อง ๆ กว่าหนึ่งพันตัว

“ออรา” ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก สานต่อโครงการ “AURA Upcycling” เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจออรา โดยการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้คนไทย ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการแปลงร่างขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดคุณค่า เป็นเสื้อกีฬากว่า 1,000 ตัว ให้กับน้อง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ในสังคมใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น

โครงการ Aura Upcycling

มอบเสื้อกีฬาให้กับน้อง ๆ กว่าหนึ่งพันตัว

โดยในครั้งนี้ พิมพิกา สิทธานุกูล Product Manager บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด นำทีมออราแบ่งปันเสื้อกีฬาให้กับน้อง ๆ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนบ้านโคกสง่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมดีดีเพื่อโลกของ ออรา ได้ที่ Facebook : Aura mineral water