บริจาค มือถือ

ชวนบริจาคมือถือเก่า สนับสนุนโครการ – มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนน้องๆ ที่ห่างไกล

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ชวนบริจาคมือถือเก่า สนับสนุนโครการ – มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนน้องๆ ที่ห่างไกล

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล” ริเริ่มโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ในฐานะภาคเอกชนที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนมาตลอด 26 ปี ยังเล็งเห็นถึงปัญหาของการเหลื่อมล้ำทางการกระจายความรู้สู่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกล ขาดหนังสือดีมีคุณภาพที่เหมาะสมไว้ใช้อ่านศึกษา ทำให้พัฒนาทางด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงมีความประสงค์ที่จะคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการเข้าร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนน้องๆ ที่ห่างไกล

นานมีบุ๊คส์ร่วมสนับสนุนหนังสือ 1 เท่า !

โดยในโครงการนี้ ทางนานมีบุ๊คส์ร่วมสนับสนุนหนังสือ 1 เท่า จากมูลค่าของรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการรีไซเคิลมือถือเก่า นำไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งมอบให้กับโรงเรียนจำนวน 500 แห่ง

นอกจากนี้ นานมีบุ๊คส์ยังเชิญชวนเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือในการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบระยะที่กำหนด

ร่วมบริจาคมือถือเก่า ได้ที่…

ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนนำมือถือเก่าที่เสียแล้ว เลิกใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

บริจาคได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต. อบจ. ทต. ทม. สถจ. ศพด. ) โรงเรียน และ เคทีซี ทัช ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2561

เชิญชวนโรงเรียนและหน่วยงาน

อีกทั้งขอเชิญชวนโรงเรียนและหน่วยงานทุกแห่ง ร่วมเป็นหน่วยรับบริจาค ด้วยวิธีการง่ายๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง นำมือถือเก่ามาบริจาค ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. รวบรวมมือถือเก่าใส่กล่องพัสดุทั่วไป หรือถุงของโครงการ (ติดต่อขอรับได้ที่ หมายเลข 08-3072-0256, 08-3003-8156, 08-3090-1956 ขนาดบรรจุ 250-300 เครื่อง หรือน้ำหนัก 25 กก.

3. เมื่อรวบรวมได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ท่านนำส่งกลับมายังโครงการฯ

กรณีหน่วยงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้ติดต่อกลับมายังหมายเลข 08-3072-0256, 08-3003-8156, 08-3090-1956 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับถุงกับท่าน หรือนำส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ทุกสาขาฟรี

กรณีหน่วยงานอยู่ต่างจังหวัด

นำส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ทุกสาขาฟรี โดยจ่าหน้าซองถึง

ศูนย์จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา บริษัท บางกอกรีไซเคิลแอนรียูส จำกัด 85/1 หมู่ 2 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

รับบริจาค และนำส่งโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook.com/recycleandreduce

โทร. 08-3072-0256, 08-3003-8156, 08-3090-1956