ความรู้สึก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อารมณ์

130 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกอารมณ์ ความรู้สึก – พร้อมคำแปล

Home / สาระความรู้ / 130 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกอารมณ์ ความรู้สึก – พร้อมคำแปล

มาเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกอารมณ์ ความรู้สึก (Emotion) คำศัพท์ที่สามารถใช้บอกอารณ์ของเราได้ว่า ตอนนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นมีความสุข เศร้า โกรธ โมโห ตื่นเต้น กลัว ฯลฯ เราก็สามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้ใช้บอกความรู้สึกได้ พร้อมทั้งเราแยกมาให้เพื่อนๆ อ่านเข้าใจง่ายกันอีกด้วย โดยแบ่งตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ มาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกอารมณ์ ความรู้สึก

หมวด A

 • afraid (อัฟเรด) = เกรงกลัว, หวาดหวั่น
 • agitated (แอจ-อิเททิด) = ตื่นเต้น, กระวนกระวาย
 • alarmed (อะลามด) = ตื่นตระหนก
 • angry (แอง-กริ) = โกรธ, โมโห
 • antsy (แอ๊น-ซี) = ประหม่า, วิตกกังวล
 • anxious (แอง-ฌัซ) = ร้อนใจ, กระวนกระวายใจ
 • apprehensive (แอพริเฮน-ซิฝ) = เกรงกลัว, หวาดหวั่น
 • ashamed (อะเฌมด) = ละอายใจ
 • awful (ออ-ฟุล) = น่ากลัว, น่ายำเกรง
 • awkward (ออค-เวิด) = เชื่องช้า, อึกอัก

หมวด B

 • bashful (แบฌ-ฟุล) = อาย, เขิน
 • bewildered (บิวิ๊ล-เดิรด) = เลิกลั่ก, สับสน
 • bitter (บีท-เทอะ) = ขมขื่น
 • bored (บอร-ด) = เบื่อ
 • brave (เบรฟ) = กล้าหาญ

หมวด C

 • calm (คาม) = สงบ, ใจเย็น
 • caring (แค๊-ริ่ง) = เอาใจใส่, เป็นห่วง
 • cautious (คอ-ฌัซ) = รอบคอบ, ระมัดระวัง
 • cheerful (เชีย-ฟุล) = ร่าเริง, เบิกบาน
 • comfortable (คัมฟ-ถะเบิล) = สบาย, สุขสบาย
 • concerned (ค็อนเซินด-) = กังวล, เป็นห่วง
 • confident (คอน-ฟิเด็นท) = มั่นใจ, เชื่อมั่น
 • confused (ค็อนฟยูสด-) = สับสน, งงงวย
 • content (ค็อนเทนท-) = อิ่มอกอิ่มใจ
 • critical (ครีท-อิแค็ล) = ตึงเครียด
 • cross (คร็อซ) = โกรธ, ฉุนเฉียว
 • curious (คยู-เรียซ) = อยา่กรู้อยากเห็น
 • cynical (ซีน-อิแค็ล) = ดูถูก, เหยียดหยาม, เยาะเย้ย

หมวด D

 • depressed (ดิพเรซท) = หดหู่, เศร้าซึม, ไม่เบิกบาน
 • delighted (ดีไล๊ท-ถึ่ด) = สุขใจ, ปิติยินดี
 • disappointed (ดิแซ็พพอยน-ทิด) = ผิดหวัง
 • discouraged (ดิสเก๊อะเรจช) = ท้อใจ
 • disgusted (ดิซกัซ-ทิด) = รังเกียจ
 • distressed (ดิซทเรซท) = คับอกคับใจ
 • disturbed (ดิส-เทิรบด) = กระวนกระวายใจ
 • down (เดาน์) = เศร้าใจ

หมวด E

 • eager (อี-เกอะ) = กระตือรือร้น, ทะเยอทะยาน
 • edgy (เอจ-อิ) = หงุดหงิด
 • embarrassed (เอ็มแบ-แร็ซท) = เขินอาย, ขวยเขิน
 • encouraged (เอ็น-คอเรจด) = มีกำลังใจ
 • enraged (เอ็นเรจด) = เกรี้ยวกราด
 • enthused (เอ็นธยูสด) = กระตือรือร้น
 • exasperated (เอ็กแสซ-เพอะเรทด) = ฉุนเฉียว
 • excited (เอ็คไซทด) = ตื่นเต้น
 • exhausted (เอ็กสอซ-ทิด) = หมดกำลัง, เมื่อยล้า

หมวด F

 • fatigued (ฟะทีกด) = เหน็ดเหนื่อย, เพลีย, ล้า
 • fearful (เฟีย-ฟุล) = หวั่นเกรง
 • fidgety (ฟีจ-เอะทิ) = หงุดหงิด
 • frightened (ไฟรท-อึ่นด) = ตกใจ
 • frustrated (ฟรัซทเรท-อิด) = สิ้นหวัง
 • funny (ฟัน-นิ) = ตลก, สนุกสนาน
 • furious (ฟยู-เรียซ) = กราดเกรี้ยว

หมวด G

 • gloomy (กลูม-อิ) = เศร้าใจ
 • greedy (กรีด-อิ) = โลภ, ละโมบ
 • grouchy (เกร๊า-ฌิ) = หงุดหงิด
 • guilty (กีล-ทิ) = รู้สึกผิด

หมวด H

 • happy (แฮพ-พิ) = สุขใจ
 • hassled (แฮซ-เซิล) = รบกวน
 • hateful (เฮท-ฟุล) = น่ารังเกียจ
 • helpless (เฮลพ-เล็ซ) = หมดหนทาง
 • hesitant (เฮส-อิ-แท็นท) = ลังเล
 • hopeful (โฮพ-ฟุล) = เต็มไปด้วยความหวัง
 • horrible (ฮ๊อ-เรอะเบิ่ล) = น่าขนลุก
 • hostile (ฮอซ-ทิล) = ไม่เป็นมิตร
 • hurt (เฮิท) = ช้ำใจ
 • hysterical (ฮิซเท-ริแค็ล) = รบกวน

หมวด I

 • impatient (อิมเพ-เฌ็นท) = กระวนกระวาย
 • indifferent (อินดีฟ-เฟอะเร็นท) = ไม่แยแส, ไม่ไยดี
 • inferior (อินเฟีย-เรียะ) = น้อยหน้า, ด้อย
 • insecure (อินซิคยูร) = ไม่มั่นคง
 • intense (อินเทนซ) = รุนแรง
 • irate (ไอเรท) = โกรธ, แค้น
 • irked (เอริคด) = น่ารำคาญ
 • irritated (อี-ริเททด) = ขุ่นเคือง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกอารมณ์ ความรู้สึก

130 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกอารมณ์ ความรู้สึก

หมวด J

 • jealous (เจล-อัซ) = อิจฉา
 • jittery (จิ๊ทะหริ่) = กระวนกระวายใจ
 • joyous (จอย-อัซ) = ครื้นเครง

หมวด L

 • lazy (เล-ซิ่) = เกียจคร้าน
 • leery (เลีย-ริ) = โกง
 • lonely (โลน-ลิ) = โดดเดี่ยว
 • loved (ลัฝด) = รักใคร่
 • loving (ลัฝ-อิง) = ซึ่งรักใคร่

หมวด M

 • mad (แม็ด) = คลั่ง
 • mean (มีน) = ใจแคบ
 • mischievous (มีซ-ชิฝัซ) = ร้าย
 • miserable (มีซ-ซรเบิ่ล) = ห่อเหี่ยว
 • moody (มูด-อิ) = หงุดหงิด

หมวด N

 • nervous (เนอ-ฝัซ) = หวาดกลัว
 • nice (ไนซ) = น่าคบหา
 • numb (นัม) = มึนงง
 • overwhelmed (โอเฝอะฮเวลม-ด) = ล้นหลาม

หมวด P

 • panicky (แพน-อิคิ) = เสียขวัญ
 • patient (เพ-เฌ็นท) = ใจเย็น
 • pessimistic (เพซิ-มีซ-ทิค) = มองโลกในแง่ร้าย
 • pleased (พลีสด) = ยินดี
 • proud (พเราด) = ภาคภูมิใจ
 • puzzled (พัซเซิลด) = งงงวย

หมวด Q

 • queasy (ควี-สิ) = ไม่สบายใจ

หมวด R

 • reluctant (ริลัค-แท็นท) = กระอึกกระอัก
 • resentful (ริเสนท-ฟุล) = ขุ่นเคือง
 • restless (เรซท-เล็ซ) = ร้อนใจ
 • ridiculous (ริดีค-อิวลัซ) = น่าขัน
 • riled (ไรลด) = ระคายเคือง, ขุ่นเคือง

หมวด S

 • sad (แซ็ด) = เศร้าใจ
 • safe (เซฟ) = ปลอดภัย
 • scared (ซแคด) = หวาดหลัว
 • secure (ซิคยูร-) = มั่นคง, ปลอดภัย
 • sensitive (เซน-ซิทิฝ) = ใจน้อย
 • shaky (เฌค-อิ) = สั่นคลอน
 • shocked (ฌ็อค) = ผวา
 • shy (ไฌ) = เขินอาย
 • silly (ซีล-ลิ) = โง่เขลา
 • sleepy (ซลีพ-อิ) = งัวเงีย, ง่วงเหงา
 • sorry (ซอ-ริ) = เสียใจ
 • stressed (ซทเร็ซด) = เครียด
 • surprised (เซิฟ-ไรส) = ประหลาดใจ
 • suspicious (ซัซพิฌ-อัซ) = ไม่ไว้วางใจ
 • sympathetic (ซิมพะเธท-อิค) = เห็นใจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกอารมณ์ ความรู้สึก

หมวด T

 • terrified (เท-ริไฟด) = หวั่นกลัว
 • tired (ไทรด) = เหนื่อย
 • troubled (ทรั๊บเบิ่ลด) = เป็นทุกข์

หมวด U

 • uncomfortable (อัน-คอมฟถะเบิ่ล) = อึดอัด
 • unsafe (อัน-เซฟ) = ไม่ปลอดภัย
 • unsettled (อัน-เซทึ่ลด) = หลักลอย
 • upset (อัพ-เซ็ฑ) = อารมณ์เสีย, เสียใจ

หมวด V

 • vicious (ฝีฌ-อัซ) = ร้ายกาจ
 • victorious (ฝีค-โทะเรียซ) = มีชัย

หมวด W

 • warm (วอม) = อบอุ่น
 • weary (เวีย-ริ) = เหนื่อย, เมื่อยล้า
 • wonderful (วัน-เดอะฟุล) = มหัศจรรย์
 • worried (วอร-อิด) = กระวนกระวายใจ

ที่มา : tonamorn ภาพประกอบจาก : pinterestdiscovermagazine

บทความแนะนำ