กลอนไหว้ครู บทสวดไหว้ครู วันครู เพลงพระคุณที่สาม

บทสวดไหว้ครู กลอนไหว้ครู – 16 มกราคม วันครู ของไทย

Home / สาระความรู้ / บทสวดไหว้ครู กลอนไหว้ครู – 16 มกราคม วันครู ของไทย

กลอนไว้ครู ปาเจรา มีไว้สำหรับให้ลูกศิษย์ทุกคนใช้ในพิธีการไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ ผู้พร่ำสอนให้นักเรียนมีความรู้ โดยโรงเรียนต่างๆ จะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี นอกจากนักเรียนในโรงเรียนแล้ว บรรดาศิษย์เก่าที่ได้เรียนจบออกไปแล้วก็มักจะกลับมาไหว้คุณครูกันในวันนี้ด้วย สำหรับคอนเทนต์นี้เราขอรวบ กลอนไหว้ครู ไว้ให้น้องๆ ได้ซ้อมอ่านกันก่อนถึง วันครู นะคะ

บทสวดไหว้ครู

บทสวด ปาเจรา จริยา โหนติ

(ผู้นำสวด) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

สวดทำนองสรภัญญะ (สวดพร้อมกัน)

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์
ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสาเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ

(ผู้นาสวด) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

ความหมาย

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา แปลว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยากร
ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น ผู้ให้โอวาท ผู้ทาให้ปัญญาเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครู อาจารย์เหล่านั้น ด้วยความเคารพ

เพลงพระคุณที่สาม

ครูบาอาจารย์ ที่ท่านประทานความรู้มาให้
อบรมจิตใจ ให้รู้ผิดชอบ ชั่วดี

ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที
ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น

ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูลเอาไว้เหนือเกล้า
ท่านสั่งสอนเรา อบรมให้เราไม่เว้น
ท่านอุทิศ ไม่คิดถึงความยากเย็น
สอนให้รู้จัดเจน เฝ้าแนะ เฝ้าเน้น มิได้อาพราง

* พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใคร เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง

ถ้าหากจะคิด ยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง
มีใครไหนบ้างแนะนาแนวทางอย่างครู

บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใด เรายกให้ท่าน
ตั้งใจกราบกราน เคารพคุณท่าน กตัญญู
โรคและภัย อย่ามาแผ้วพานคุณครู
ขอกุศลผลบุญค้าชู ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร…

ร้องซ้า *  ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร…

บทความแนะนำ