คำราชาศัพท์ คำศัพท์ พระมหากษัตริย์ ร่างกาย

158 คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม

Home / สาระความรู้ / 158 คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม

เรียนรู้คำราชาศัพท์  คำศัพท์ที่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และทุกๆ คนควรรู้และศึกษา เวลาเปิดฟังข่าวจากพระราชสำนัก หรือมีการเขียนบทความ ทำการบ้าน ทำรายงาน จะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม วันนี้แคมปัส-สตาร์ ขอนำ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย มาให้เรียนรู้กันก่อนค่ะ ครั้งต่อไปจะนำหมวดอื่นๆ มาให้อีกแน่นอน มีคำว่าอะไรบ้างไปอ่านกันได้เลย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

 1. พระเจ้า ความหมาย หัว ศีรษะ ของพระมหากษัตริย์
 2. พระเศียร ความหมาย หัว ศีรษะ
 3. พระสิรัฐิ, พระสีสกฏาหะ ความหมาย กะโหลกศีรษะ กะโหลกพระเศียร
 4. เส้นพระเจ้า ความหมาย เส้นผมของพระมหากษัตริย์
 5. พระเกศา, พระเกศ, พระศก ความหมาย เส้นผม
 6. ไรพระเกศ, ไรพระเกศา, ไรพระศก ความหมาย ไรผม
 7. ขมวดพระศก, ขมวดพระเกศา ความหมาย ขมวดผมที่เป็นก้นหอย
 8. พระโมลี, พระเมาลี ความหมาย จุก หรือมวยผม
 9. พระจุไร ความหมาย ไรจุก ไรผม
 10. พระจุฑามาศ ความหมาย มวยผม ท้ายทอย
 11. พระเวณิ ความหมาย เปียผม ช้องผม
 12. พระนลาฏ ความหมาย หน้าผาก
 13. พระขนง, พระภมู ความหมาย คิ้ว
 14. พระอุณาโลม ความหมาย ขนหว่างคิ้ว
 15. พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุ ความหมาย ดวงตา
 16. พระเนตรดำ, ดวงพระเนตรดำ ความหมาย ตาดำ
 17. พระเนตรขาว, ดวงพระเนตรขาวความหมาย ตาขาว
 18. พระกนีนิกา, พระเนตรดารา ความหมาย แก้วตา
 19. หนังพระเนตร, หลังพระเนตร ความหมาย หนังตา เปลือกตา หรือหลังตา
 20. พระโลมจักษุ, ขนพระเนตร ความหมาย ขนตา
 21. ขอบพระเนตร ความหมาย ขอบตา
 22. ม่านพระเนตร ความหมาย ม่านตา
 23. ต่อมพระเนตร ความหมาย ต่อมน้ำตา ท่อน้ำตา
 24. พระอัสสุธารา, พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร ความหมาย น้ำตา
 25. พระนาสิก, พระนาสา ความหมาย จมูก
 26. สันพระนาสิก, สันพระนาสา ความหมาย สันจมูก
 27. ช่องพระนาสิก ความหมาย ช่องจมูก
 28. พระโลมนาสิก, ขนพระนาสิก ความหมาย ขนจมูก
 29. พระปราง ความหมาย แก้ม
 30. พระกำโบล, กระพุ้งพระปราง ความหมาย กระพุ้งแก้ม
 31. พระมัสสุ ความหมาย หนวด
 32. พระทาฐิกะ, พระทาฒิกะ ความหมาย เครา หนวดที่คาง
 33. พระโอษฐ์ ความหมาย ปาก ริมฝีปาก
 34. พระตาลุ, เพดานพระโอษฐ์ ความหมาย เพดานปาก
 35. พระทนต์ ความหมาย ฟัน
 36. พระทันตมังสะ, พระทันตมังสา ความหมาย เหงือก
 37. ไรพระทนต์ ความหมาย ไรฟัน
 38. พระทาฐะ, พระทาฒะ ความหมาย เขี้ยว
 39. พระกราม ความหมาย ฟันกราม
 40. พระชิวหา ความหมาย ลิ้น
 41. ต้นพระชิวหา, มูลพระชิวหา ความหมาย ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น
 42. พระหนุ ความหมาย คาง
 43. ต้นพระหนุ ความหมาย ขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร
 44. พระกรรณ ความหมาย หู ใบหู
 45. ช่องพระโสต, ช่องพระกรรณ ความหมาย ช่องหู
 46. พระพักตร์ ความหมาย ใบหน้า
 47. พระศอ ความหมาย คอ
 48. พระกัณฐมณี ความหมาย ลูกกระเดือก
 49. ลำพระศอ ความหมาย ลำคอ
 50. พระชัตตุ ความหมาย คอต่อ
 51. พระรากขวัญ ความหมาย ไหปลาร้า
 52. พระอังสา ความหมาย บ่า ไหล่
 53. พระอังสกุฏ ความหมาย จะงอยบ่า
 54. พระพาหา, พระพาหุ ความหมาย แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)
 55. พระกร ความหมาย ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)
 56. พระกัประ, พระกโบระ ความหมาย ข้อศอก
 57. พระกัจฉะ ความหมาย รักแร้
 58. พระกัจฉโลมะ ความหมาย ขนรักแร้
 59. พระหัตถ์ ความหมาย มือ
 60. ข้อพระกร, ข้อพระหัตถ์ ความหมาย ข้อมือ
 61. ฝ่าพระหัตถ์ ความหมาย ฝ่ามือ
 62. หลังพระหัตถ์ ความหมาย หลังมือ
 63. พระองคุลี, นิ้วพระหัตถ์ ความหมาย นิ้วมือ
 64. พระอังคุฐ ความหมาย นิ้วหัวแม่มือ
 65. พระดัชนี ความหมาย นิ้วชี้
 66. พระมัชฌิมา ความหมาย นิ้วกลาง
 67. พระอนามิกา ความหมาย นิ้วนาง
 68. พระกนิษฐา ความหมาย นิ้วก้อย
 69. ข้อนิ้วพระหัตถ์, พระองคุลีบัพ ความหมาย ข้อนิ้วมือ
 70. พระมุฐิ กำพระหัตถ์ ความหมาย กำมือ กำหมัด กำปั้น
 71. พระนขา, พระกรชะ ความหมาย เล็บ
 72. พระอุระ, พระทรวง ความหมาย อก
 73. พระหทัย, พระกมล ความหมาย หัวใจ
 74. พระถัน, พระเต้า, พระปโยธร ความหมาย เต้านม
 75. ยอดพระถัน, พระจูจุกะ ความหมาย หัวนม
 76. พระกษิรธารา ความหมาย น้ำนม
 77. พระครรโภทร, พระคัพโภทร ความหมาย มีครรภ์ มีท้อง
 78. พระอุทร ความหมาย ท้อง
 79. พระนาภี ความหมาย สะดือ ท้อง
 80. พระสกุน, พระครรภมล ความหมาย รก สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์
 81. สายพระสกุน ความหมาย สายรก
 82. กล่องพระสกุน ความหมาย มดลูก
 83. พระกฤษฎี, บั้นพระองค์, พระกฏิ ความหมาย สะเอว เอว
 84. พระปรัศว์ ความหมาย สีข้าง (ใช้แก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ปรัศว์ แปลว่า สีข้าง ใช้แก่พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า
 85. พระผาสุกะ ความหมาย ซี่โครง
 86. พระปฤษฎางค์, พระขนอง ความหมาย หลัง
 87. พระโสณี ความหมาย ตะโพก
 88. พระที่นั่ง ความหมาย  ก้น ที่นั่งทับ
 89. พระวัตถิ ความหมาย กระเพาะปัสสาวะ
 90. พระคุยหฐาน, พระคุยหประเทศ ความหมาย  องค์ที่ลับชาย
 91. พระโยนี ความหมาย องค์ที่ลับหญิง
 92. พระอัณฑะ ความหมาย ลูกอัณฑะ
 93. พระอูรุ ความหมาย ต้นขา โคนขา ขาอ่อน
 94. พระเพลา ความหมาย ขา ตัก
 95. พระชานุ ความหมาย เข่า
 96. พระชงฆ์ ความหมาย แข้ง
 97. หลังพระชงฆ์ ความหมาย น่อง
 98. พระโคปผกะ ความหมาย ตาตุ่ม
 99. นิ้วพระบาท ความหมาย นิ้วเท้า
 100. พระบาท ความหมาย เท้า
 101. ข้อพระบาท ความหมาย ข้อเท้า
 102. หลังพระบาท ความหมาย หลังเท้า
 103. ฝ่าพระบาท ความหมาย ฝ่าเท้า
 104. พระปัณหิ, พระปราษณี, ส้นพระบาท ความหมาย ส้นเท้า
 105. พระฉวี ความหมาย ผิวหนัง ผิวกาย
 106. พระฉายา ความหมาย เงา
 107. พระโลมา ความหมาย ขน
 108. ผิวพระพักตร์, พระราศี ความหมาย ผิวหน้า
 109. พระมังสา ความหมาย เนื้อ
 110. กล้ามพระมังสา ความหมาย กล้ามเนื้อ
 111. พระอสา ความหมาย สิว
 112. พระปีฬกะ ความหมาย ไฝ ขี้แมลงวัน
 113. พระปัปผาสะ ความหมาย ปอด
 114. พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ) ความหมาย ตับ
 115. พระวักกะ ความหมาย ไต (โบราณว่าม้าม)
 116. พระปิหกะ ความหมาย ม้าม (โบราณว่าไต)
 117. พระอันตะ ความหมาย ไส้ใหญ่
 118. พระอันตคุณ ความหมาย ไส้น้อย, ไส้ทบ
 119. พระกุญชะ ความหมาย ไส้พุง
 120. พระนหารู ความหมาย เส้น เอ็น
 121. เส้นพระโลหิต, หลอดพระโลหิต ความหมาย เส้นเลือด หลอดเลือด
 122. หลอดพระวาโย ความหมาย หลอดลม
 123. พระกิโลมกะ ความหมาย พังผืด
 124. พระองคาพยพ ความหมาย ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 125. พระมัตถลุงค์ ความหมาย มันในสมอง
 126. พระธมนี ความหมาย เส้นประสาท
 127. พระลสิกา ความหมาย น้ำในไขข้อ
 128. พระปิตตะ ความหมาย ดี น้ำดี
 129. พระเขฬะ ความหมาย น้ำลาย
 130. พระเสมหะ ความหมาย เสลด
 131. มูลพระนาสิก ความหมาย น้ำมูก
 132. มูลพระนขา ความหมาย ขี้เล็บ
 133. พระเสโท ความหมาย เหงื่อ
 134. พระเมโท ความหมาย ไคล
 135. พระบุพโพ ความหมาย น้ำหนอง น้ำเหลือง
 136. พระอุหลบ, พระบุษปะ ความหมาย เลือดประจำเดือนหญิง
 137. พระอัฐิ ความหมาย กระดูก
 138. พระอังคาร, พระสรีรางคาร ความหมาย เถ้ากระดูก
 139. พระอังสัฐิ ความหมาย กระดูกไหล่
 140. พระหนุฐิ ความหมาย กระดูกคาง
 141. พระคีวัฐิ ความหมาย กระดูกคอ
 142. พระพาหัฐิ ความหมาย กระดูกแขน
 143. พระอุรัฐิ ความหมาย กระดูกหน้าอก
 144. พระผาสุกัฐิ ความหมาย กระดูกซี่โครง
 145. พระปิฐิกัณฐกัฐิ ความหมาย กระดูกสันหลัง
 146. พระกฏิฐิ ความหมาย กระดูกสะเอว
 147. พระอูรัฐิ ความหมาย กระดูกขา
 148. พระชังฆัฐิ ความหมาย กระดูกแข้ง
 149. พระปาทัฐิ ความหมาย กระดูกเท้า
 150. พระหัตถัฐิ ความหมาย กระดูกมือ
 151. พระยอด ความหมาย ฝี, หัวฝี
 152. พระบังคนหนัก ความหมาย อุจจาระ
 153. พระบังคนเบา ความหมาย  ปัสสาวะ
 154. พระปัสสาสะ ความหมาย ลมหายใจเข้า
 155. พระอัสสาสะ ความหมาย ลมหายใจออก
 156. พระชีพจร ความหมาย ชีพจร
 157. อุณหภูมิพระวรกาย ความหมาย อุณหภูมิของร่างกาย
 158. พระวาโย ความหมาย ลม

บทความแนะนำ