อุทยานแห่งชาติ

รายชื่ออุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทย

Home / สาระความรู้ / รายชื่ออุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทย

รวมรายชื่ออุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทย แยกตามภาคและจังหวัด

รายชื่ออุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทย

ภาคใต้

กระบี่
1 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
2 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
4 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ชุมพร
5 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ตรัง
6 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

นครศรีธรรมราช
7 อุทยานแห่งชาติเขานัน
8 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
9 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
10 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
11 อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)

นราธิวาส
12 อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป (เตรียมการ)
13 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
14 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการ)

ปัตตานี
15 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

พังงา
16 อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
17 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
18 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
19 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
20 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
21 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

พัทลุง
22 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

ภูเก็ต
23 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ยะลา
24 อุทยานแห่งชาติบางลาง

ระนอง
25 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
26 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
27 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
28 อุทยานแห่งชาติแหลมสน

สงขลา
29 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
30 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการ)

สตูล
31 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
32 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
33 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

สุราษฎร์ธานี
34 อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
35 อุทยานแห่งชาติเขาสก
36 อุทยานแห่งชาติคลองพนม
37 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
38 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
39 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ภาคกลาง

สระบุรี
40 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
41 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

สุพรรณบุรี
42 อุทยานแห่งชาติพุเตย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น
43 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
44 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
45 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
46 อุทยานแห่งชาติภูเวียง

ชัยภูมิ
47 อุทยานแห่งชาติตาดโตน
48 อุทยานแห่งชาติไทรทอง
49 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
50 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

นครพนม
51 อุทยานแห่งชาติภูลังกา

นครราชสีมา
52 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มุกดาหาร
52 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
53 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

เลย
54 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
55 อุทยานแห่งชาติภูเรือ
56 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ศรีสะเกษ
57 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

สกลนคร
58 อุทยานแห่งชาติภูผายล
59 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
60 อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุดรธานี
61 อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการ)
62 อุทยานแห่งชาติภูผายา (เตรียมการ)

อุบลราชธานี
63 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
64 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

ภาคเหนือ

กำแพงเพชร
65 อุทยานแห่งชาติคลองลาน
66 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
67 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

เชียงราย
68 อุทยานแห่งชาติขุนแจ
69 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
70 อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
71 อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)
72 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

เชียงใหม่
73 อุทยานแห่งชาติขุนขาน
74 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
75 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)
76 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
77 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
78 อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ)
79 อุทยานแห่งชาติผาแดง
80 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
81 อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ)
82 อุทยานแห่งชาติแม่วาง
83 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
84 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
85 อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)
86 อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ตาก
87 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
88 อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) / ไม้กลายเป็นหิน (เดิม)
89 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
90 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)
91 อุทยานแห่งชาติแม่เมย
92 อุทยานแห่งชาติลานสาง

น่าน
93 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
94 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
93 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
94 อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
95 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ)
96 อุทยานแห่งชาติแม่จริม
97 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

พะเยา
98 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
99 อุทยานแห่งชาติภูซาง
100 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

พิษณุโลก
101 อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ) / แก่งเจ็ดแคว (เดิม)
102 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
103 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
104 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

เพชรบูรณ์
105 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
106 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
107 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

แพร่
108 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
109 อุทยานแห่งชาติแม่ยม
110 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

แม่ฮ่องสอน
111 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
112 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
113 อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)
114 อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (แม่ยวมฝั่งซ้าย) (เตรียมการ)
115 อุทยานแห่งชาติสาละวิน

ลำปาง
116 อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ)
117 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
118 อุทยานแห่งชาติดอยจง (เตรียมการ)
119 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)
120 อุทยานแห่งชาติแม่วะ

ลำพูน
121 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
122 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

สุโขทัย
123 อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
124 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

อุตรดิตถ์
125 อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
126 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
127 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

ภาคตะวันออก

จันทบุรี
128 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
129 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
130 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

ตราด
131 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
132 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ปราจีนบุรี
133 อุทยานแห่งชาติทับลาน

ระยอง
134 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
135 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

สระแก้ว
136 อุทยานแห่งชาติตาพระยา
137 อุทยานแห่งชาติปางสีดา

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี
138 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
139 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
140 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
141 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
142 อุทยานแห่งชาติไทรโยค
143 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
144 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ประจวบคีรีขันธ์
145 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
146 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
147 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
148 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
149 อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ)

เพชรบุรี
150 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ราชบุรี
151 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ที่มา http://park.dnp.go.th

บทความแนะนำ