วิทยาศาสตร์ เรื่องน่ารู้

สารละลายคืออะไร – ความหมาย และการจำแนกประเภท

Home / สาระความรู้ / สารละลายคืออะไร – ความหมาย และการจำแนกประเภท

หลายๆ คน อาจจะเคยได้ยิน ผ่านหู ผ่านตา กันมาบ้าง แต่สงสัยว่าจริงๆ แล้ว สารละลายคืออะไร วันนี้ Campus-Star จะนำเพื่อนๆ มารู้จักกับสารละลาย และการจำแนกประเภทสารละลาย มาดูกันเลย

สารละลายคืออะไร ?

สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน สารละลายแบ่งส่วนประกอบได้ 2 ส่วนคือ

  • ตัวทำละลาย : สารที่มีความสามารถในการทำให้สารอื่นๆ ละลายได้ โดยไม่ทำปฏิกิริยาเคมี
  • ตัวละลาย : สารที่ถูกตัวทำละลายทำให้ละลาย

ประเภทของสารละลาย

จำแนกตามสถานะของสารละลาย

  • ของแข็ง เช่น ทองเหลือง นาก
  • ของเหลว เช่น น้ำเชื่อม น้ำเกลือ แอลกอฮอล์
  • แก๊ส เช่น แก๊สหุงต้ม กลิ่นน้ำหอมในอากาศ

จำแนกตามปริมาณของตัวละลาย

  • สารละลายอิ่มตัว : สารละลายที่ ตัวละลายไม่สามารถละลายได้อีก ที่อุณหภูมิเดิมหรือ และปริมาณตัวทำละลายเท่าเดิม
  • สารละลายไม่อิ่มตัว : สารละลายที่ ตัวละลายยังสามารถละลายได้อีก ที่อุณหภูมิเดิมหรือ และปริมาณตัวทำละลายเท่าเดิม

จำแนกตามความเข้มข้น

  • สารละลายเข้มข้น : สารละลายที่มี ตัวละลายปริมาณมาก แต่ตัวทำละลายปริมาณน้อย
  • สารละลายเจือจาง : สารละลายที่มีตัวละลายปริมาณน้อย แต่ตัวทำละลายปริมาณมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก : บทที่ 3 สารละลาย และการละลายของสารในตัวทำละลาย

บทความแนะนำ :