เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ?

เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ? 12 นักษัตร -ชวด ฉลู ขาล เถาะ .. Chinese zodiac

Home / ดูดวง / เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ? 12 นักษัตร -ชวด ฉลู ขาล เถาะ .. Chinese zodiac

ปีชวด ฉลู ขาล เถอะ .. เชื่อว่าหลายคนท่องได้ทั้ง 12 ปีนักษัตร แต่ก็มีอีกหลายคน (เช่นข้าพเจ้านี่เอง) ที่ท่องได้ถึงแค่ปีขาล เพราะหลังจากปีเถาะ ก็เริ่มจะเลือนๆ ไปแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้คำต่างๆ ปีต่างๆ ของปีนักษัตร ทั้งปี พ.ศ. และภาษาอังกฤษที่เรียกกันค่ะ

เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ?

ปี พ.ศ. – ปีนักษัตร Chinese zodiac

ปีชวด, ปีหนู : Rat

คนที่เกิดปีชวด 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575

ปีฉลู, ปีวัว :  Cow

คนที่เกิดปีฉลู 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576

ปีขาล, ปีเสือ :  Tiger

คนที่เกิดปีขาล 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553, 2565, 2577

ปีเถาะ, ปีกระต่าย : Rabbit

คนที่เกิดปี 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566, 2578

ปีมะโรง, ปีงูใหญ่ : Dragon

คนที่เกิดปี 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555 , 2567, 2579

ปีมะเส็ง, ปีงูเล็ก :  Snake

คนที่เกิดปี 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556, 2568, 2580

ปีมะเมีย, ปีม้า : Horse

คนที่เกิดปี 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569, 2581

ปีมะแม, แพะ : Goat

คนที่เกิดปี 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558, 2570, 2582

ปีวอก, ปีลิง : Monkey

คนที่เกิดปี 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559, 2571, 2583

ปีระกา, ปีไก่ : Rooster

คนที่เกิดปี 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560, 2572, 2584

ปีจอ, ปีหมา : Dog

คนที่เกิดปี 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561, 2573, 2585

ปีกุน, หมู :  Pig

คนที่เกิดปี 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574, 2586

เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ?

แบบปี ค.ศ.

What Your Chinese Zodiac Animal Sign Is

Your Chinese Zodiac sign is derived from your birth year, according to the Chinese lunar calendar. See the years of each animal below or use the calculator on the right to determine your own sign.

หนู Rat : 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960
วัว Ox : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961
เสือ Tiger : 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962
กระต่าย Rabbit : 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963
มังกร Dragon : 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964
งู Snake : 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

ม้า Horse : 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966
แพะ Goat : 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967
ลิง Monkey : 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968
ไก่ Rooster : 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969
หมา Dog : 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970
หมู Pig : 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

What Your Chinese Zodiac Animal Sign Is

เดือนมกราคม ปี 2562 เป็นปีนักษัตรอะไร ?

ตรุษจีนในปี 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ ดังนั้นถ้าเป็นทางจีน เมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน ก็เป็น ปีกุน (ส่วนทางไทยต้องรอเดือนเมษายน ถึงจะเปลี่ยนเป็นปีกุน)

ตารางวันตรุษจีนในปีต่างๆ

ปีชวด
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 , 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 , 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ปีฉลู
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 , 26 มกราคม พ.ศ. 2552 , 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ปีขาล
28 มกราคม พ.ศ. 2541 , 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 , 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปีเถาะ
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 , 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 , 22 มกราคม พ.ศ. 2566

ปีมะโรง
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 , 23 มกราคม พ.ศ. 2555 , 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ปีมะเส็ง
24 มกราคม พ.ศ. 2544 , 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 , 29 มกราคม พ.ศ. 2568

ปีมะเมีย
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 , 31 มกราคม พ.ศ. 2557 , 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ปีมะแม
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 , 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 , 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

ปีวอก
22 มกราคม พ.ศ. 2547 , 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 , 26 มกราคม พ.ศ. 2571

ปีระกา
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 , 28 มกราคม พ.ศ. 2560 , 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2572

ปีจอ
29 มกราคม พ.ศ. 2549 , 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 , 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2573

ปีกุน
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 , 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 , 23 มกราคม พ.ศ. 2574

ราศี ภาษาอังกฤษ คือ Zodiac (โซ’ดิแอค) แปลว่า จักรราศี
ส่วนคำศัพท์ horoscope (ฮอร’ระสโคพ) ดวงชะตาราศี

เกิดวันนี้อยู่ปีอะไร astro.meemodel.com , pantip.com/topic/38211985 , ปฏิทินร้อยปี

บทความแนะนำ