12ราศี ดูดวง ธาตุ ปีนักษัตร ราศี ราศีอะไร

ราศี-ปีนักษัตร ธาตุดิน-น้ำ-ลม-ไฟ คุณอยู่ในหมวดไหนกันแน่?

Home / ดูดวง / ราศี-ปีนักษัตร ธาตุดิน-น้ำ-ลม-ไฟ คุณอยู่ในหมวดไหนกันแน่?

คุณอยู่ราศีอะไรกันแน่?? เคยสงสัยไหมคะ ว่าตัวเองอยู่ราศีไหน เกิดปีอะไร ปีชวด หรือ ปีฉลู ..เค้าวัดจากอะไร เริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่ตรงไหน .. วันนี้รวมเรื่องของราศี ปีนักษัตร มาไว้ให้พิจารณาประกอบค่ะ เพราะเห็นบางกระทู้บางเว็บ ไม่เคยบอกเราเลย ว่าเราอยู่ในราศีใด ..ทำนายแม่นมั้ย ไม่รู้อะไรเลย เพราะไม่รู้ราศีเกิด ฮา.. บ้างก็ว่า ถ้าวัดวันที่ที่อยู่ระหว่าง 13-15 มักจะเป็นการทำนายของไทยเรา แต่ถ้าเริ่มนับจากวันที่ 20-21 จะเป็นของฝรั่งค่ะ

ราศี ปีนักษัตร ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ?

ราศีอะไร

แบบไทยๆ หรือที่เห็นโดยทั่วไป

 • ราศีเมษ เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.- 13 พ.ค.
 • ราศีพฤษภ เกิดระหว่างวันที่ 14  พ.ค.- 13 มิ.ย.
 • ราศีเมถุน  เกิดระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.- 14 ก.ค.
 • ราศีกรกฎ เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค.- 16 ส.ค.
 • ราศีสิงห์  เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.
 • ราศีกันย์  เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
 • ราศีตุลย์  เกิดระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
 • ราศีพิจิก  เกิดระหว่างวันที่ 16  พ.ย.- 15 ธ.ค.
 • ราศีธนู เกิดระหว่างวันที่ 16  ธ.ค.- 15 มค.
 • ราศีมังกร เกิดระหว่างวันที่ 16  ม.ค.- 12 ก.พ.
 • ราศีกุมภ์ เกิดระหว่างวันที่ 13  ก.พ.- 12  มีค.
 • ราศีมีน เกิดระหว่างวันที่ 13  มี.ค.- 12  เม.ย.

แบบฝรั่ง วันที่จะเริ่มนับที่ 21

 • ราศีเมษ (สำหรับคนเกิดระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 21 เมษายน)
 • ราศีพฤษภ (สำหรับคนเกิดระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 21 พฤษภาคม)
 • ราศีเมถุน (สำหรับคนเกิดระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน)
 • ราศีกรกฏ (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม)
 • ราศีสิงห์ (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม)
 • ราศีกันย์ (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 21 กันยายน)
 • ราศีตุลย์ (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 21 ตุลาคม)
 • ราศีพิจิก (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน)
 • ราศีธนู (สำหรับคนเกิดระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม)
 • ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม – 20 มกราคม)
 • ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์)
 • ราศีมีน (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม)

ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ

เราอยู่ธาตุไหนกันล่ะ?

 • ราศีเมษ อยู่ระหว่าง วันที่ 21 มี.ค. – 20 เม.ย. ธาตุไฟ
 • ราศีพฤษภ อยู่ระหว่าง วันที่ 21 เม.ย. – 21 พ.ค. ธาตุดิน
 • ราศีเมถุน อยู่ระหว่าง วันที่ 22 พ.ค. – 21 มิ.ย. ธาตุลม
 • ราศีกรกฏ อยู่ระหว่าง วันที่ 22 มิ.ย. – 23 ก.ค. ธาตุน้ำ
 • ราศีสิงห์ อยู่ระหว่าง วันที่ 24 ก.ค. – 23 ส.ค. ธาตุไฟ
 • ราศีกันย์ อยู่ระหว่าง วันที่ 24 ส.ค. – 23 ก.ย. ธาตุดิน
 • ราศีตุลย์ อยู่ระหว่าง วันที่ 24 ก.ย. – 23 ต.ค. ธาตุลม
 • ราศีพิจิก อยู่ระหว่าง วันที่ 24 ต.ค. – 22 พ.ย. ธาตุน้ำ
 • ราศีธนู อยู่ระหว่าง วันที่ 23 พ.ย. – 22 ธ.ค. ธาตุไฟ
 • ราศีมังกร อยู่ระหว่าง วันที่ 23 ธ.ค. – 20 ม.ค. ธาตุดิน
 • ราศีกุมภ์ อยู่ระหว่าง วันที่ 21 ม.ค. – 19 ก.พ. ธาตุลม
 • ราศีมีน อยู่ระหว่าง วันที่ 20 ก.พ. – 20 มี.ค. ธาตุน้ำ

ในทาง โหราศาสตร์ได้จัดแบ่งราศีเกิดของคนเราตามการหมุนของดวง อาทิตย์ไว้ 12 ราศี แต่ละราศีจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละคน และมี ผลต่อร่างกายของคนเราซึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ

บุคคลแต่ละคนจะมีธาตุหนึ่งธาตุใดในร่างกายเด่นชัดออกมา และจะแสดงออกเป็นบุคลิก นิสัย ใจคอ อารมณ์รวมทั้งพฤติกรรมการเลือก บริโภคอาหารให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งราศีเกิด แต่ละคนสามารถพิจารณาจากวันเดือนเกิดของตัวเองได้ ดังนี้

ราศีเกิด

 • ผู้ที่เกิดราศีเมษ ระหว่างวันที่ 13 เม.ย–13 พ.ค ราศีแกิดเป็น ธาตุไฟ (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีเมษ)
 • ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ ระหว่างวันที่ 14 พ.ค–14 มิ.ย ราศีเกิดเป็น ธาตุดิน (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีพฤษภ)
 • ผู้ที่เกิดราศีเมถุน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย–15 ก.ค ราศีเกิดเป็น ธาตุลม (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีเมถุน)
 • ผู้ที่เกิดราศีกรกฏ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค–16 ส.ค ราศีเกิดเป็น ธาตุน้ำ (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีกรกฏ)
 • ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ ระหว่างวันที่ 17 ส.ค–16 ก.ย ราศีเกิดเป็น ธาตุไฟ (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีสิงห์)
 • ผู้ที่เกิดราศีกันย์ ระหว่างวันที่ 17 ก.ย–16 ต.ค ราศีเกิดเป็น ธาตุดิน (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีกันย์)
 • ผู้ที่เกิดราศีตุลย์ ระหว่างวันที่ 17 ต.ค–15 พ.ย ราศีเกิดเป็น ธาตุลม (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีตุลย์)
 • ผู้ที่เกิดราศีพิจิก ระหว่างวันที่ 16 พ.ย–15 ธ.ค ราศีเกิดเป็น ธาตุน้ำ  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีพิจิก)
 • ผู้ที่เกิดราศีธนู ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค–13 ม.ค ราศีเกิดเป็น ธาตุไฟ (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีธนู)
 • ผู้ที่เกิดราศีมังกร ระหว่างวันที่ 14 ม.ค–12 ก.พ ราศีเกิดเป็น ธาตุดิน (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีมังกร)
 • ผู้ที่เกิดราศีกุมภ์ ระหว่างวันที่ 13 ก.พ–13 มี.ค ราศีเกิดเป็น ธาตุลม (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีกุมภ์)
 • ผู้ที่เกิดราศีมีน ระหว่างวันที่ 14 มี.ค–12 เม.ย ราศีเกิดเป็น ธาตุน้ำ (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีมีน)

การกินอาหาร กับ ธาตุต่างๆ

ธาตุดิน

มักชอบดื่มน้ำผักและผลไม้ที่มีรสฝาด รสหวานรสมันและ รสเค็ม

 • รสฝาด เช่น น้ำฝรั่ง น้ำมะตูม น้ำกระท้อน น้ำมะกอก น้ำมะขาม น้ำลูกหว้า
 • รสหวาน เช่น น้ำแตงโม น้ำมะละกอ น้ำกล้วยหอม น้ำขนุน น้ำเงาะ น้ำน้อยหน่า น้ำละมุดฝรั่ง น้ำลำใย น้ำอ้อย
 • รสมัน เช่น น้ำกระจับ น้ำข้าวโพด น้ำฟักทอง น้ำแห้ว

ธาตุน้ำ

มักจะชอบดื่มน้ำผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว รสขม

 • รสเปรี้ยว เช่น น้ำมะขาม น้ำมะนาว น้ำกระเจี๊ยบแดง น้ำมะยม น้ำส้มโอ น้ำมังคุด น้ำมะเขือเทศ น้ำสับปะรด น้ำส้มเขียวหวาน น้ำลังสาด น้ำลิ้นจี่ น้ำเชอรี่ น้ำองุ่น น้ำชมพู่ น้ำทับทิม น้ำพุทรา น้ำสตอเบอรี่ น้ำมะขวิด น้ำมะปราง น้ำมะเฟือง น้ำมะไฟ น้ำมะม่วง
 • รสขม เช่น น้ำมะระขี้นก น้ำเห็ดหลินจือ น้าใบบัวบก

ธาตุลม

มักจะชอบดื่มน้ำผักผลไม้ที่มีรสเผ็ดร้อน

 • รสเผ็ดร้อน เช่น น้ำกระเพราแดง น้ำขิง น้ำตะไคร้

ธาตุไฟ

มักชอบดื่มน้ำผักและผลไม้ที่มีรสหอมเย็น (สุขุม) รสจืด

 • รสหอมเย็น (สุขุม) เช่น น้ำลูกเดือย น้ำเม็ดแมงลัก น้ำอาร์ซี น้ำแตงไทย น้ำมะพร้าว น้ำรากบัว น้ำลูกจาก น้ำลูกตาลอ่อน
 • รสจืด เช่นน้ำผักคะถ้าน้ำผักตำลึงน้ำแตงกวา น้ำคึ่นช่าย น้ำดอกคำฝอย น้ำว่านหางจระเข้ น้ำกระหล่ำปลี น้ำผักกวางตุ้ง

สรุป

ไม่ว่าจะเกิดราศีใดก็ตามไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำสมุนไพรเฉพาะธาตุ ราศีเกิดของตัวเองเท่านั้น แต่ควรดื่มน้ำสมุนไพรรสชาติอื่น ๆ ด้วย เพราะถ้า หากเราดื่มน้ำสมุนไพรตามธาตุหนึ่งธาตุใดน้อยหรือมากเกินไป จะทำให้ ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกัน ดังนั้นควรดื่มน้ำสมุนไพรครบทั้ง 4 ธาตุ เพื่อช่วยให้ร่างกายได้สารอาหารหลาย ๆ ชนิด

กลุ่มดาว 12 ราศี หรือ กลุ่มดาวจักราศี ( Zodiac )

เป็นกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่มที่อยู่บนเส้นสุริยะวิถี ( Ecliptic ) เราทราบว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 1 ปี ดังนั้นถ้าเราสังเกตดวงอาทิตย์จากโลกโดยถือว่าโลกหยุดนิ่ง เราจะเห็นดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก โดยดวงอาทิตย์จะปรากฏเปลี่ยนตำแหน่งไปตามกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม ได้แก่

ราศีต่างๆ ภาษาอังกฤษ

 1. กลุ่มดาวราศีเมษ ( Aries )
 2. กลุ่มดาวพฤษภ ( Taurus )
 3. กลุ่มดาวมิถุน ( Gemini )
 4. กลุ่มดาวกรกฏ ( Cancer )
 5. กลุ่มดาวสิงห์ ( Leo )
 6. กลุ่มดาวกันย์ ( Virgo )
 7. กลุ่มดาวตุล ( Libra )
 8. กลุ่มดาวพฤศจิก ( Scorpio )
 9. กลุ่มดาวธนู ( Sagittarius
 10.  กลุ่มดาวมกร ( Capricorn )
 11. กลุ่มดาวกุมภ์ ( Aquarius )
 12. กลุ่มดาวมีน ( Pisces )

ปีนักษัตร

 • ชวด : หนู
 • ฉลู : วัว
 • ขาล : เสือ
 • เถาะ : กระต่าย
 • มะโรง : งูใหญ่
 • มะเส็ง : งูเล็ก
 • มะเมีย : ม้า
 • มะแม : แพะ
 • วอก : ลิง
 • ระกา : ไก่
 • จอ : สุนัข
 • กุน : สุกร

บทความแนะนำ