e-book ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ สมุดภาพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สมุดภาพ E-Book ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ชุดที่ 1

Home / หน้งสือน่าอ่าน / สมุดภาพ E-Book ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ชุดที่ 1

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือและได้รับรายงานความคืบหน้าการเตรียมการ และการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมุดภาพ E-Book ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ

ซึ่งที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พระราชพิธีพระบรมศพ โดยที่ วธ. ได้รายงานว่าได้รับมอบหมายให้จัดทำสมุดภาพ “ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ” เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 เล่ม ได้แก่ ประมวลเหตุการณ์ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด และต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้เริ่มเผยแพร่ออกมาในรูปแบบ E-Book ผ่านเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมแล้ว โดยชุดแรกเป็นการรวมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชาชนทั่วไปสามารถชมสมุดภาพฯ ในรูปแบบ E-Book ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม (คลิกที่นี่ หรือ เว็บไซต์ http://www.m-culture.go.th/ คลิกเลือกประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช) แล้วคลิกเลือกชมสมุดภาพ ทั้ง 3 เล่มได้ทันทีในรูปแบบไฟล์ pdf

L1

นอกจากนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าการรวบรวมผลงานด้านวรรณกรรม เพื่อเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ดำเนินการรวบรวมคำถวายความอาลัยของผู้นำประเทศต่างๆ บุคคลสำคัญ บทเพลง กวีนิพนธ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลจัดทำคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพ

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า กรมศิลปากรได้รายงานการดำเนินงานการจัดสร้างพระเมรุมาศ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ขณะนี้ได้ตรวจสภาพการใช้งานของพระมหาพิชัยราชรถ พระเวชยานตราราชรถ ราชรถน้อย 3 พระองค์ และพระยานมาศสามลำคาน 2 พระองค์ รวมทั้งพระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการในส่วนดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมาก อย่างไรก็ตามได้รับรายงานว่าในส่วนการดำเนินงานจดบันทึกเหตุการณ์ เพื่อจัดทำจดหมายเหตุพระราชพิธีพระบรมศพนั้น กรมศิลปากรได้จัดเจ้าหน้าที่ลงบันทึกเหตุการณ์สำคัญๆ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นไป รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งได้ร่วมมือกับช่างภาพจิตอาสาจากชมรมต่างๆ เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ นำมาจัดทำจดหมายเหตุฯ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารประจำกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้ดำเนินงานให้ข้อมูล ข่าวสาร คำปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานและประชาชนได้สอบถามข้อมูลจากศูนย์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และได้รับรายงานถึงจุดการให้บริการประชาชนในส่วนของ วธ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ให้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณกรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ โดยร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการมีประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายความอาลัยและร่วมกิจกรรมบริเวณท้องสนามหลวงเข้าใช้บริการจำนวนมาก

—————————————————————-

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม

บทความแนะนำ