หาดูยาก! วังบ้านดอกไม้ วังที่ประทับบิดาแห่งการรถไฟไทย และผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียง

บิดาแห่งการรถไฟไทย , ผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย , พระบิดาแห่งการท่องเที่ยวไทย และ พระบิดาแห่งโรตารีไทย

โลหะปราสาท สร้าง ร.3 แล้วเสร็จ ร.9 จากสีดำเป็นสีทองผ่องอำไพ | วัดราชนัดดาราม

โลหะปราสาท สร้างไว้ทำไม? สันนิษฐานว่า ร.3 มีพระราชประสงค์ ให้โลหะปราสาทเป็นที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้จำพรรษาหรือปฏิบัติธรรม ให้สร้างขึ้นแทนเจดีย์ประจำวัด