6 โทษของโทรศัพท์มือถือ ที่ควรรู้ไว้

โรคขาดมนุษยสัมพันธ์ แม้ว่าโทรศัพท์มือถือ จะเป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่ทำให้เราติดต่อกับคนได้มากมายได้ทั่วโลก แต่คนส่วนใหญ่ จะใช้มือถือพูดคุยกับญาติสนิท
เทพเจียง เจ้ากรมบัญชีบาปบุญ

การคำนวณ บาป-บุญ ออกมาเป็นตัวเลข | ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ

ฆ่ากุ้งหอยปูปลาปรุงอาหาร 10 ตัว 1 บาป พูดตำหนิศาสนาอื่น 1 ครั้ง 100 บาป - บริจาคยารักษาโรค 1 ครั้ง 3 บุญ ส่งเสริมคนทำชั่ว 1 ครั้ง 4 บาป พูดหยาบคายลามก 1 ครั้ง 10 บาป