ขอเชิญส่ง ภาพวาดยอดมนุษย์

ขอเชิญส่งภาพวาดลายเส้น “ยอดมนุษย์” เพื่อเข้าร่วมโครงการ COVID Superheroes

ภาพวาดยอดมนุษย์ COVID Superheroes เป็นเสมือนการบันทึกความรู้สึก และประสบการณ์ ของสถานการณ์อันเลวร้าย ในรูปแบบที่สร้างสรรค์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุน

การสนับสนุนองค์กรที่ทำดีเพื่อสังคม มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว , พิพิธภัณฑ์สถาบันพระปกเกล้า , มูลนิธิบ้านครูน้อย