เมรุมาศหลวง ฌาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ (ที่เผาศพ) | วัดเทพศิรินทราวาส

การถวายพระเพลิงพระบุพโพ หรือ น้ำเหลือง ตามประเพณีโบราณ จะกระทำก่อนการถวายพระเพลิง หรือพระราชทานเพลิงพระสรีระพระศพ ที่บรรจุลงในพระโกศ